Σελίδες

Βαθμός αλληλοκάλυψης οργανώσεων σε σχέση με ΝΑ

Βαθμοί Αλληλοκάλυψης
Σε προηγούμενα άρθρα έχει γίνει αναφορά για μυστικές αντιστασιακές η αντικαθεστωτικές οργανώσεις, ελληνικές μυστικές υπηρεσίες  πληροφοριών, οργανώσεις της ελληνικής ομογένειας, οικιστικές οργανώσεις κλπ. Σε αρκετούς αναγνώστες δημιουργείται λανθασμένα η εντύπωση ότι κάτι από όλα αυτά μπορεί να βρίσκεται πίσω από την ΝΑ. Ένας λόγος που καταλήγουν σε τέτοια συμπεράσματα είναι κάποια μυστικότητα στις κινήσεις της ΝΑ. Η σχετική μυστικότητα είναι θέμα στρατηγικής επιλογής και αφορά μόνο τα αρχικά στάδια.
Η ΝΑ είναι πολιτική και κοινωνική κίνηση βάσης. Οι οργανώσεις που δημιούργησαν τη ΝΑ αναφέρονται στην ιστοσελίδα της κίνησης. Αυτό που μπορεί να συμβαίνει είναι αλληλοκάλυψη η συνεργασία. Η αλληλοκάλυψη μπορεί να είναι σε μικρό η μεγάλο βαθμό. Μπορεί κάποιοι που δραστηριοποιούνται στη ΝΑ, παράλληλα να δραστηριοποιούνται σε άλλες οργανώσεις, αντικαθεστωτικές, οικιστικές, ομογενειακές κλπ.  Έχουμε φίλους σε οργανώσεις της ομογένειας που οι περισσότεροι δεν βρίσκονται στο ψηλότερο επίπεδο. 

Επίσης μπορεί να έχουμε επαφές και συνεργασία με διάφορες οργανώσεις. Για παράδειγμα αυτό συμβαίνει με οικιστικές οργανώσεις. Οι οργανώσεις αυτές είναι υπερκομματικές και δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα η πολιτική κίνηση. Καθώς όμως έχουμε κοινούς στόχους, υπάρχει συνεργασία και αρκετά μέλη οικιστικών οργανώσεων δραστηριοποιούνται ενεργά η μας υποστηρίζουν. Παρόμοια σχέση υπάρχει με πολλές οργανώσεις. Εάν υπάρχουν κοινοί στόχοι μπορεί να υπάρχει συνεργασία, συντονισμός, αλληλοκάλυψη αλλά ανεξαρτησία σε οργανωτικό επίπεδο.
Με τις αντιστασιακές οργανώσεις έχουμε επίσης κοινούς στόχους που είναι η αποκατάσταση πραγματικής Δημοκρατίας και η απελευθέρωση της Ελλάδας. Υπάρχει αλληλοκάλυψη μεταξύ των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών και των ελληνικών αντιστασιακών και αντικαθεστωτικών οργανώσεων. Η ΕΥΠ είναι σε μεγάλο τμήμα της καθεστωτική και διάτρητη από ξένες μυστικές υπηρεσίες.
Με τη ΝΔ υπάρχει άλλου είδους σχέση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο κέντρο+δεξιό σχήμα που θα αντικαταστήσει τη ΝΔ στην ηγετική θέση της κέντρο+δεξιάς. Έτσι έχουμε μεγάλη διείσδυση μέσα στη ΝΔ και δημιουργούμε μια παράλληλη ιεραρχία που συνεργάζεται με αυτούς που βρίσκονται απέξω από τη ΝΔ. Στη κατάλληλη στιγμή η παράλληλη ιεραρχία θα αποχωρήσει και θα δημιουργηθεί το νέο σχήμα. Διασυνδέσεις και «ανθρώπους» μας έχουμε σε πολλά άλλα κόμματα του κέντρο+δεξιού χώρου. Η «διείσδυση» είναι σε πολύ μικρότερο βαθμό. Η ηγετική δύναμη της κέντρο+δεξιάς είναι η ΝΔ και εκεί δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διείσδυση και την δημιουργία παράλληλης ιεραρχίας.
Έχει αναφερθεί ότι η ΝΑ είναι η ΝΔ. Σε πρόσφατα άρθρα γράφτηκε για πολυεπίπεδες οργανώσεις. Στο προηγούμενο άρθρο, ο συναγωνιστής αποκάλυψε (κακώς)  ότι παράλληλα με την επίσημη φανερή δομή της ΝΔ, υπάρχει και μια κρυφή εναλλακτική δομή. Ένας τρόπος να το δούμε είναι με τις πολυεπίπεδες οργανώσεις. Η ΝΑ είναι ένα εσωτερικό επίπεδο της ΝΔ. Είναι αυτό που θα προέκυπτε εάν γινόταν αυτοκάθαρση μέσα στη ΝΔ.
Κάτι τέτοιο (αυτοκάθαρση) είναι αδύνατο να γίνει φανερά. Αυτό ισοδυναμεί με μεγάλη σφαγή. Περισσότερο από το μισό κόμμα έπρεπε να φύγει. Η ΝΑ είναι μια καθαρή ΝΔ, το δυνητικό αποτέλεσμα της αυτοκάθαρσης. Είναι μια ΝΔ χωρίς λαμόγια, άχρηστους, καραγκιόζηδες, τζιτζιφιόγκους, προδότες, κλέφτες, ψεύτες κλπ.
Η παράλληλη ιεραρχία περιλαμβάνει το χαμηλό και μέσο επίπεδο της ΝΔ και λίγο από το ψηλό. Στο ψηλό επίπεδο υπάρχει μεγάλη δυσκολία και λίγοι είναι αυτοί που βλέπουν με καλό μάτι την αυτοκάθαρση μέσα από τη δημιουργία ενός εσωτερικού καθαρού επιπέδου. Ο λόγος είναι ότι οι περισσότεροι στο ψηλό επίπεδο είναι πολύ πιθανό να αποκλειστούν κατά την διαδικασία κάθαρσης.
Η ΝΑ είναι ένα εσωτερικό επίπεδο της ΝΔ που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται όχι μόνο στο ευρύ κοινό αλλά και σε πολλά στελέχη της ΝΔ. Αυτό το εσωτερικό επίπεδο της ΝΔ θα γίνει κάποια στιγμή εξωτερικό στο νέο κέντρο + δεξιό σχήμα που θα αντικαταστήσει τη ΝΔ ως την ηγετική δύναμη της κέντρο+δεξιάς. Πέρα από αυτούς που βρίσκονται μέσα στη ΝΔ, είναι και αρκετοί που βρίσκονται εκτός ώστε να μπορούν να κινούνται πιο ελεύθερα στη προετοιμασία του νέου καθαρού κέντρο + δεξιού σχήματος. 

Θ. Δ.