Εσωτερικές διεργασίες Νέας Αρχής

Η δομή της Νέας Αρχής είναι δυναμική και μεταβάλλεται διαχρονικά ώστε σε κάθε στάδιο να είναι η πιο κατάλληλη. Η Πλήρης Συντονιστική Ομάδα αποτελείται απο τους 36 Συντονιστές των Ομάδων Εργασίας συν τα 5 μέλη της Κεντρικής Ομάδας. Η σύνθεση Συντονιστικής και Εκτελεστικής Ομάδας είναι προσωρινή και για αυτό δεν τις παρουσιάζουμε.
Οι 30 Ομάδες Εργασίας αντιστοιχούν σε Τομείς και οι 6 σε Γραμματείες. Οι 30 Τομεάρχες θα αποτελούν το εν εν δυνάμει Υπουργικό Συμβούλιο.
Μελλοντικά η Εθνική Επιτροπή θα εκλέγει την Κεντρική Επιτροπή αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Εθνική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται από τα πλέον των 200 μέλη των Ομάδων Εργασίας και συμπληρώνεται από άτομα που βρίσκονται στο Δίκτυο της Νέας Αρχής.
Σε λίγους μήνες θα γίνουν εκλογές και η Κεντρική Επιτροπή θα εκλέξει την Συντονιστική Επιτροπή και αυτή με τη σειρά της την 5μελή Εκτελεστική Επιτροπή από τα μέλη της. Ο αριθμός των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής δεν έχει ακόμη καθοριστεί αλλά θα είναι μονοψήφιος μεταξύ 20 και 50. Το ονόματα των μελών της Εκτελεστικής και της Συντονιστικής Επιτροπής θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο της Νέας Αρχής αλλά δεν θα γίνει λεπτομερής παρουσίαση. Πιθανώς να αναρτηθούν φωτογραφίες και ένα σύντομο βιογραφικό, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις.  
Για τους ψηφοφόρους σημασία έχουν οι εν δυνάμει υπουργοί, οι υποψήφιοι βουλευτές και ο υποψήφιος Πρωθυπουργός. Δεν έχει σημασία ποιοι απαρτίζουν την Συντονιστική και την Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική και η Συντονιστική Επιτροπή θα οριστικοποιήσουν τις θέσεις των Τομεαρχών που θα είναι το εν δυνάμει Υπουργικό Συμβούλιο, θα εκλέξουν τον υποψήφιο του κόμματος για Πρωθυπουργό. Επίσης θα αρχίσουν την διαδικασία επιλογής υποψηφίων βουλευτών. Όταν ολοκληρωθούν αυτά, θα γίνει η παρουσίαση των προσώπων.