Κλήρωση, 1 προς 10, χρήση Διαδικτύου

Θέλουμε η εξουσία να βρίσκεται στη βάση που είναι τα μέλη του κόμματος. Θέλουμε τα ανώτερα όργανα να εκφράζουν πραγματικά τη βούληση της βάσης. Ενδέχεται κάποια μέρα τα μέλη μας να είναι πολλές χιλιάδες ίσως και άνω των διακοσίων η τριακοσίων. Δεν είναι εφικτό όλα τα μέλη να συναποφασίζουν. Έτσι θα δημιουργήσουμε ένα όργανο, την Εθνική Επιτροπή που να είναι όσο το δυνατό πιο αντιπροσωπευτικό του συνόλου της βάσης.

Η Εθνική Επιτροπή που αυτή τη στιγμή είναι υπό δημιουργία, θα έχει 2000 - 5000 μέλη. Θα δώσουμε μεγάλη δύναμη στην Εθνική Επιτροπή που θα προκύπτει από τα ενδιαφερόμενα μέλη του κόμματος με κλήρωση. Ο λόγος που επιλέγουμε κλήρωση αντί για εκλογή, είναι για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλη τη βάση να συμμετέχει και να υπάρχει καλύτερη αντιπροσώπευση. 

Η Εθνική Επιτροπή θα επιλέγει η εκλέγει την Κεντρική Επιτροπή, με 200 - 500 μέλη. Η αναλογία θα είναι 1 προς 10 και μέλη της Εθνικής Επιτροπής θα μπορούν να ορίσουν από μόνα τους εκπροσώπους τους στην Κεντρική Επιτροπή και να αποφύγουν την εκλογική διαδικασία. Δέκα μέλη θα ορίζουν έναν εκπρόσωπο, είκοσι μέλη θα ορίζουν δύο κ.ο.κ.

Έτσι θα δημιουργηθεί μια περισσότερο προσωπική σχέση μεταξύ των μελών της Εθνικής Επιτροπής και των εκπροσώπων τους στη Κεντρική Επιτροπή και θα υπάρχει καλύτερη εκπροσώπηση απόψεων.  Μια διαδικασία εκλογής θα υπάρχει συμπληρωματικά για όσα μέλη δεν κατορθώσουν να ορίσουν εκπροσώπους.

Η Κεντρική Επιτροπή, με την ίδια διαδικασία θα επιλέγει η θα εκλέγει την Συντονιστική Επιτροπή, με αναλογία 1 προς 10 δηλαδή αριθμό μελών μονοψήφιο μεταξύ 20 και 50. Ο Πρόεδρος της θα είναι Πρόεδρος του κόμματος. Θα υπάρχουν και θέσεις 4 Αντιπροέδρων με συγκεκριμένα καθήκοντα που θα αποτελούν μαζί με το Πρόεδρο την 5μελή Εκτελεστική Επιτροπή δηλαδή την ηγεσία του κόμματος. Τα επίπεδα θα είναι τα εξής:
  1. Μέλη κόμματος                          πολλές χιλιάδες
  2. Εθνική Επιτροπή                        2000 - 5000 μέλη
  3. Κεντρική Επιτροπή                     200 - 500 μέλη
  4. Συντονιστική Επιτροπή               20 - 50 μέλη
  5. Εκτελεστική Επιτροπή                5 μέλη   
Έτσι ένα απλό μέλος θα μπορεί με λίγη τύχη να βρεθεί στην Συντονιστική και στην Εκτελεστική Επιτροπή, κάτι που είναι εντελώς αδύνατον σε όλα τα κόμματα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο το κόσμο. Παντού υπάρχουν ιεραρχίες που για να τις ανεβεί ένα μέλος χρειάζεται πάρα πολλά χρόνια, εάν ποτέ το κατορθώσει. Στη Νέα Αρχή μπορεί κάποιος να γραφτεί μέλος και να βρεθεί ξαφνικά στα ανώτερα όργανα του κόμματος.

Σε όλες τις διαδικασίες που αναφέρουμε θα γίνεται χρήση του Διαδικτύου και της τεχνολογίας. Τα μέλη του κόμματος θα γράφονται μέσω Διαδικτύου και η κλήρωση θα γίνεται πάλι μέσω Διαδικτύου. Οι διάφορες Επιτροπές θα επικοινωνούν μέσω Διαδικτύου. Θα υπάρχει όμως πρόβλεψη να εξυπηρετούνται και όσoι δεν έχουν την κατάλληλη εξοικείωση.