Μελλοντική Δομή

δυναμική δομή
Η δομή της οργάνωσης είναι δυναμική. Μεταβάλλεται ώστε σε κάθε στάδιο να είναι η καταλληλότερη. Γνωρίζουμε κατά προσέγγιση τη μελλοντική δομή που θα έχει το κόμμα αλλά στο συγκεκριμένο στάδιο δεν είναι η ιδανική.  Ένα βασικό ζητούμενο μας είναι η εξουσία να βρίσκεται στη βάση. Θα υιοθετήσουμε το Αμερικάνικο σύστημα αλλά με αρκετές αλλαγές. 
Στις ΗΠΑ ο έλεγχος του κόμματος βρίσκεται στην Εθνική Επιτροπή που είναι η βάση του κόμματος.
Ο Πρόεδρος του κόμματος είναι διαφορετικός από τον υποψήφιο για Πρόεδρο της χώρας. Το κόμμα και συγκεκριμένα το Εθνικό Συνέδριο αποφασίζει τον υποψήφιο του κόμματος για τις Προεδρικές εκλογές. Εάν ο υποψήφιος κατορθώσει να εκλεγεί Πρόεδρος των ΗΠΑ, καθορίζει την κυβέρνηση που συχνά συμπεριλαμβάνει αρκετούς εξωκοινοβουλευτικούς. 
Στην  Νέα Αρχή , η εξουσία θα βρίσκεται στη βάση δηλαδή στην Εθνική Επιτροπή που αυτή τη στιγμή είναι υπό δημιουργία. Η Εθνική Επιτροπή θα έχει χιλιάδες μέλη. Η Εθνική Επιτροπή θα εκλέγει την Κεντρική Επιτροπή, με 200 - 500 μέλη. Αυτή με την σειρά της θα εκλέγει Συντονιστική Επιτροπή, με μονοψήφιο αριθμό μελών από 20 έως 50. Ο Πρόεδρος της θα είναι Πρόεδρος του κόμματος. Θα υπάρχουν και θέσεις 4 Αντιπροέδρων με συγκεκριμένα καθήκοντα που θα αποτελούν μαζί με το Πρόεδρο την 5μελή Εκτελεστική Επιτροπή δηλαδή την ηγεσία του κόμματος.
Η Κεντρική Επιτροπή, με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, θα καθορίζει τον υποψήφιο του κόμματος για τη θέση του Πρωθυπουργού, τους υποψήφιους βουλευτές και τους Τομεάρχες για τις επόμενες εκλογές. Αυτό θα γίνεται τρεις μήνες μετά τις προηγούμενες εκλογές ώστε να έχουν το χρόνο να προετοιμαστούν.
Εάν οι εκλογές επαναληφθούν μέσα σε αυτό το διάστημα θα παραμένουν οι θέσεις ως έχουν. Η λίστα θα οριστικοποιείται λίγο πριν τις εκλογές ώστε να υπάρχει δυνατότητα αλλαγών της τελευταίας στιγμής.  Οι Τομεάρχες θα είναι οι εν δυνάμει υπουργοί και όχι απαραίτητα υποψήφιοι και για βουλευτές. Οι Τομεάρχες θα εκπροσωπούν το κόμμα στα ΜΜΕ σε θέματα της αρμοδιότητας τους. 

Οι αντιστοιχίες μελλοντικής και παρούσας δομής είναι οι εξής:
  • Εκτελεστική Επιτροπή - Εκτελεστική (πρώην Κεντρική) Ομάδα
  • Πρόεδρος κόμματος - Προεδρεύων (πρώην Γενικός Συντονιστής) Εκτελεστικής Ομάδας  
  • Συντονιστική Επιτροπή - Συντονιστική Ομάδα  
  • Κεντρική Επιτροπή - Σύνολο μελών Ομάδων Εργασίας
  • Εθνική Επιτροπή είναι υπό δημιουργία

Οι δύο βασικές μας διαφοροποιήσεις με τα περισσότερα ελληνικά κόμματα είναι δύο:

  • Ο Πρόεδρος του κόμματος είναι διαφορετικός από τον υποψήφιο Πρωθυπουργό
  • Οι Τομεάρχες δηλαδή οι εν δυνάμει υπουργοί είναι διαφορετικοί από τους υποψήφιους βουλευτές

Δεν θα απαγορεύεται για ένα Τομεάρχη να είναι και υποψήφιος βουλευτής αλλά δεν θα είναι απαραίτητο.