Εκπροσώπηση βάσης

Δεν προλάβαμε να δημοσιεύσουμε τη διαδικασία εκπροσώπησης βάσης και εκφράστηκαν διάφορες αντιρρήσεις. Κατ’ αρχάς δηλώνουμε ότι οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας δεν είναι οριστικές και ότι ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις. Το ένα ερώτημα είναι τι αποτελεί τη βάση ενός κόμματος. Κατά μια εκδοχή είναι οι ψηφοφόροι και κατά μια άλλη είναι τα μέλη. Και οι δύο εκδοχές είναι σωστές απλά η πρώτη είναι πολύ ασαφής. Τα μέλη είναι συγκεκριμένα ενώ ψηφοφόροι μπορεί να δηλώνουν κάποιοι χωρίς να είναι. Έτσι είχαμε πρόσφατα παραδείγματα όπου σε εσωκομματικές εκλογές ψήφιζαν ψηφοφόροι άλλων κομμάτων. Κατά τη δική μας άποψη λοιπόν βάση είναι τα μέλη το κόμματος. Τα μέλη του κόμματος μπορεί να είναι εκατοντάδες χιλιάδες.
Να πάρουμε σαν παράδειγμα τη Νέα Δημοκρατία και να κάνουμε σύγκριση. Και τα άλλα κόμματα παρεμφερή οργάνωση έχουν. Επιλέγουμε τη Νέα Δημοκρατία γιατί οι περισσότεροι προερχόμαστε από αυτό το χώρο και τον γνωρίζουμε καλύτερα. Επίσης τη Νέα Δημοκρατία προσπαθούμε κυρίως να αντικαταστήσουμε και συμπληρωματικά τα τμήματα άλλων κομμάτων που βρίσκονται στο κέντρο.
Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας είναι περίπου 200 χιλιάδες αλλά τα ενεργά περίπου 50 χιλιάδες. Στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές ισχυρίζονται ότι ψήφισαν 400 χιλιάδες. Το ανώτερο όργανο είναι το Συνέδριο του κόμματος. Στο Συνέδριο συμμετέχει η ηγεσία του κόμματος και η ηγεσία των διαφόρων κομματικών οργανώσεων. Αυτοί δεν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα όλης της βάσης. Ένα απλό μέλος δεν έχει τη δυνατότητα συμμετοχής.
Είναι επιστημονικά εξακριβωμένο ότι εάν από ένα σύνολο επιλεγεί τυχαία ένα δείγμα (random sample), αυτό θα είναι κατά προσέγγιση αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Έτσι εάν με ένα τυχαίο τρόπο, επιλεγούν 2 – 5 χιλιάδες μέλη από όλα τα μέλη το κόμματος για να καταρτίσουν την Εθνική Επιτροπή, τότε αυτή θα είναι αντιπροσωπευτική του συνόλου. Όταν λέμε κλήρωση, εννοούμε τυχαία επιλογή και υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, κάτι τέτοιο είναι αρκετά εύκολο και σύντομο. Μέσα από τη βάση δεδομένων των μελών του κόμματος, μπορεί να επιλεγεί ένα τυχαίο δείγμα μέσα σε δευτερόλεπτα. Όταν κάποιος εγγράφεται ως μέλος θα δηλώνει εάν επιθυμεί να συμμετέχει στην Εθνική Επιτροπή και η επιλογή θα γίνεται μόνο από αυτούς που ενδιαφέρονται.  
Θα μπορούσε η Εθνική Επιτροπή να ορίζεται με εκλογική διαδικασία. Αυτό όμως έχει αρκετά προβλήματα. Ένα απλό μέλος που δεν ασχολείται ιδιαίτερα δεν θα ξέρει ποιον να ψηφίσει. Επίσης χρειάζονται αρκετοί οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι και μεγάλη προετοιμασία. Αντί να ασχοληθούν δεκάδες η εκατοντάδες άνθρωποι και να σπαταληθούν πολλά χρήματα, μέσα σε δευτερόλεπτα θα ορίζουμε την Εθνική Επιτροπή.
Οι Τοπικές Κομματικές Οργανώσεις είναι ένας θεσμός που φθίνει. Θα δώσουμε τη δυνατότητα στα μέλη του κόμματος να δημιουργήσουν Τ.Ο. εάν το επιθυμούν αλλά δεν το θεωρούμε κάτι απαραίτητο. Η επιλογή της Εθνικής Επιτροπής θα γίνεται αναλογικά ανά περιοχή. Έχουμε 325 Δήμους με τον Καλλικράτη. Λέμε ότι στην Εθνική Επιτροπή τα μέλη θα 2 έως 5 χιλιάδες. Έτσι έχουμε κατά μέσο όρο 10 (6-15) μέλη ανά Δήμο.
Δέκα άνθρωποι μπορούν να συναντηθούν κάπου και να ορίσουν τον αντιπρόσωπο τους για την Κεντρική Επιτροπή. Ο αντιπρόσωπος δεν θα είναι απαραίτητα μέλος της Εθνικής Επιτροπής. Η Εθνική Επιτροπή θα ανανεώνεται κατά τακτά διαστήματα ώστε να μην είναι συνέχεια τα ίδια μέλη.
Έτσι επιτυγχάνουμε καλύτερη αντιπροσώπευση της βάσης και δίνουμε τη δυνατότητα στο κάθε μέλος να συμμετέχει και όχι μόνο στις ηγεσίες των κομματικών οργανώσεων. Επίσης απλοποιούμε σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες και δεν έχουμε έξοδα και ταλαιπωρία. Εάν μπορούμε τα δύσκολα να τα κάνουμε πιο εύκολα, το προτιμούμε. Την ίδια προσέγγιση θα έχουμε και στην δημόσια διαχείριση και θα απλοποιήσουμε πάρα πολλές διαδικασίες.