Τοπικό Συμβούλιο Εθνικής Επιτροπής

Η Εθνική Επιτροπή ΕΕ θα είναι το ανώτατο όργανο της Νέας Αρχής. Με 2 – 5 χιλ μέλη και 325 Δήμους, αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 6-12 μέλη ανά Δήμο. Οι μεγάλοι πληθυσμιακά Δήμοι θα χωρίζονται σε Δημοτικά Διαμερίσματα και οι μικροί θα ενώνονται μεταξύ τους. Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής ανά Δήμο θα συγκροτούν το Τοπικό Συμβούλιο της Εθνικής Επιτροπής ΤΣΕΕ. Θα λαμβάνεται υπόψη ο τόπος κατοικίας και όχι ο τόπος άσκησης του εκλογικού δικαιώματος. Αυτό θα είναι ένα ανεξάρτητο όργανο από την Τοπική Οργάνωση ΤΟ που δεν είναι απαραίτητο να υφίσταται. Σε περίπτωση που συνυπάρχουν θα συνεργάζονται μεταξύ τους.
Το Τοπικό Συμβούλιο της Εθνικής Επιτροπής θα μπορεί να συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα. Εάν υπάρχουν γραφεία ΤΟ θα συνεδριάζει εκεί, αλλιώς θα βρίσκουν κάποιο άλλο χώρο.
Έτσι δημιουργείται ένα Διαρκές Εθνικό Συνέδριο ΔΕΣ ανά Δήμο. Το Τοπικό Συμβούλιο της Εθνικής Επιτροπής θα επιλέγει έναν η περισσότερους αντιπροσώπους, ανάλογα με τον αριθμό των μελών, στη Κεντρική Επιτροπή ΚΕ που θα έχει 200 – 500 μέλη. Οι αντιπρόσωποι δεν θα είναι απαραίτητα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής. Θα πρέπει να παρευρίσκονται υποχρεωτικά σε όλες τις συνεδριάσεις του Τοπικού Συμβουλίου.
Ουσιαστικά οι αντιπρόσωποι θα εκφράζουν τις απόψεις και τα συμφέροντα του Τοπικού Συμβουλίου και κατ επέκταση όλων των μελών του Δήμου η του Δημοτικού Διαμερίσματος. 
Η Εθνική Επιτροπή θα ανανεώνεται ώστε να έχουν την δυνατότητα όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη του κόμματος να συμμετέχουν. Η ανανέωση θα είναι σταδιακή για να υπάρχει συνέχεια. Ένα ποσοστό πχ 10-20% θα αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα και οι υπόλοιποι θα παραμένουν. Όσα μέλη έχουν συμμετάσχει ήδη στην Εθνική Επιτροπή, θα εξαιρούνται από την επιλογή μέχρι να μπορέσουν να συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη.