Σελίδες

Επιπτώσεις ευρώ

Το 2001 η Ελλάδα εισήλθε στο ευρώ. Οι επιπτώσεις από οικονομικής άποψης είναι ανάμεικτες. Το κοινό νόμισμα αντικατοπτρίζει το σύνολο των νομισμάτων όλων των χωρών. (Αναφερόμαστε στα νομίσματα που δυνητικά θα είχε η κάθε χώρα). Η ισοτιμία του ευρώ καθορίζεται από τις αγορές και κανονικά πρέπει να είναι κατά προσέγγιση ο σταθμισμένος  μ.ο. των ισοτιμιών των εγχώριων νομισμάτων. Έτσι έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία με δεκαπλάσιο ΑΕΠ του ελληνικού.

Η ισοτιμία του ευρώ σε σχέση με τα εγχώρια νομίσματα είναι:
-ψηλότερη για την Ελλάδα και άλλες λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες
-χαμηλότερη για την Γερμανία και άλλες ανεπτυγμένες χώρες  

Η ψηλότερη ισοτιμία για την Ελλάδα σαν αποτέλεσμα έχει :
- ακριβότερες εξαγωγές  και ως εκ τούτου μειωμένες
- φθηνότερες εισαγωγές που αντικαθιστούν εγχώρια προϊόντα
- μεγαλύτερο μέρος εισαγωγών στη προστιθεμένη αξία εγχώριων προϊόντων
- μειωτική τάση τιμής σε ελληνικά προϊόντα που μεγάλο μέρος του κόστους παραγωγής προέρχεται υποχρεωτικά από εισαγωγές ( π.χ πετρέλαιο) που δεν καλύπτει όμως την αυξητική τάση λόγω ισοτιμίας

Είναι προφανές ότι τα παραπάνω (εκτός του τελευταίου) προκαλούν μείωση του παραγόμενου εγχώριου προϊόντος και αύξηση της ανεργίας. Να διευκρινίσουμε ότι εξετάζουμε μόνο τις επιπτώσεις της ψηλότερης νομισματικής ισοτιμίας που δεν είναι ο μόνος καθοριστικός παράγοντας. Ετσι το διάστημα 2001-2007 είχαμε αύξηση του ΑΕΠ που οφειλόταν σε άλλους λόγους.

Η μειωμένη νομισματική ισοτιμία των ανεπτυγμένων χωρών προκάλεσε το αντίθετο αποτέλεσμα, αύξηση του εγχώριου παραγόμενου προϊόντος και της απασχόλησης λόγω:
- φθηνότερων και αυξημένων εξαγωγών
- ακριβότερων και μειωμένων εισαγωγών
- αντικατάστασης εισαγόμενων προϊόντων από εγχώρια
- μικρότερου μέρους εισαγωγών στη προστιθέμενη αξία εγχώριων προϊόντων

Η απώλεια ανταγωνιστικότητας των κρατών του ευρωπαϊκού Νότου οφείλεται επίσης στη δασμολογική πολιτική της Ευρώπης κυρίως προς την Κίνα. (Είναι θέμα κοινής αγοράς). Η Κίνα ακολούθησε σταδιακή μετάβαση παραγωγής από χαμηλότερη σε υψηλότερη τεχνολογία και προστιθέμενη αξία.  Στα πρώτα στάδια ανταγωνιζόταν προϊόντα χωρών όπως η Ελλάδα (κλωστοϋφαντουργικά )  ενώ στα πρόσφατα στάδια προϊόντα χωρών όπως η Γερμανία (φωτοβολταϊκά). Σε αντίθεση με την Ελλάδα, η Γερμανία με τα πρώτα λουκέτα στα γερμανικά εργοστάσια ξεκίνησε μια προσπάθεια επιβολής πανευρωπαϊκών δασμών στα ανταγωνιστικά προς τα γερμανικά κινέζικα βιομηχανικά προϊόντα.

Υπάρχουν σοβαρές ενδογενείς αδυναμίες στο κοινό νόμισμα και στη κοινή αγορά που λειτουργούν εις βάρος κυρίως των αδύναμων χωρών. Οι υπόλοιπες χώρες δεν ευθύνονται για τις αδυναμίες αυτές, ευθύνονται όμως για την απροθυμία αντιμετώπισης τους.

Β.Κ.
Άνεργος