Διασυνοριακή επιχειρηματικότητα


Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ξένες χώρες. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Βαλκανικές χώρες εκτός και εντός ΕΕ. Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία ποικίλουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής δραστηριότητας:
- τόπο παραγωγής
- αγορές που απευθύνεται
- είδος προϊόντων η υπηρεσιών
- ύψος επένδυσης  κλπ

Απο τα χαρακτηριστικά προκύπτουν διάφοροι συνδυασμοί. Μπορεί μια εταιρεία να εγκαθίσταται σε ξένη χώρα για να:
1) εμπορευθεί καλύτερα ελληνικά προϊόντα
2) παράγει προϊόντα η υπηρεσίες που θα εμπορευθεί τοπικά
3) παράγει προϊόντα που θα  εμπορευθεί στην Ελλάδα
4) αντικαταστήσει ελληνική παραγωγική δραστηριότητα κλπ

Η πρώτη περίπτωση είναι  εξαγωγική δραστηριότηα  και έχει θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικοινομία. Η εγκατάσταση με στόχο τις τοπικές αγορές έχει βραχυχρόνια αρνητικές συνέπειες αλλά σε βάθος χρόνου θετικές. Αυτό συμβαίνει γιατί στο αρχικό στάδιο χρησιμοποιούνται ελληνικά χρήματα για να πληρωθούν κτίρια, μηχανήματα, μισθοί κλπ. Στη συνέχεια,  όταν  η επένδυση αρχίζει να αποφέρει εισόδημα, που έρχεται στην Ελλάδα, υπάρχει θετική επίδραση. Εταιρείες παροχής υπηρεσιών χρειάζονται συνήθως χαμηλότερη αρχική επένδυση από ότι βιομηχανικές εταιρείες. Η τρίτη περίπτωση αντιστοιχεί σε εισαγωγική δραστηριότητα και μπορεί να έχει θετική επίδραση μόνο εάν αντικαταστήσει άλλα εισαγόμενα προϊόντα. Τέλος η τέταρτη περίπτωση έχει αρνητικά αποτελέσματα σε θέσεις εργασίας και εισόδημα. 

Δεν παρατηρήθηκε ανάλογη δραστηριότητα  με αυτή της Ελλάδας προς τα Βαλκάνια απο τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης προς την Ελλάδα. Οι πιθανοί λόγοι είναι διάφοροι:
- Γεωγραφικοί: οι πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης δε συνορεύουν και δεν βρίσκονται τόσο κοντά στην Ελλάδα όσο τα Βαλκάνια.
- Νοοτροπίας: υπάρχει μεγαλύτερη σχέση στη  κουλτούρα μεταξύ Ελλάδας και Βαλκανίων παρά με τις Δυτικοευρωπαϊκές χώρες.
- Επενδυτικών εμποδίων: νομοθετικών, γραφειοκρατικών, πολεοδομικών κλπ
- Χρονικού ορίζοντα: Οι Δυτικοευρωπαίοι έχουν μακρύτερο χρονικό ορίζοντα στους προγραμματισμούς τους σχετικά με τους Ελληνες. Έτσι μπορεί να διαβλέπουν ότι σε βάθος χρόνου κάποιες συνθήκες θα αλλάξουν όπως πχ το πλεονέκτημα του χαμηλότερου εργατικού κόστους.

Μανώλης
Υπερχρεωμένος