Ολιστική και σε βάθος αντιμετώπιση προβλημάτων

Πάλι κάποιοι κακοπροαίρετοι σχολίασαν ότι δεν έχουμε κανένα σχέδιο για όσα γράφουμε για τα Εξάρχεια και την καταπολέμηση του εγκλήματος. Μάλλον είναι Καθεστωτικοί, κυρίως Νεοδημοκράτες που προσπαθούν να μας κάνουν να αποκαλύψουμε τα σχέδια μας για να τα βάλουν στο δικό τους πρόγραμμα και έτσι να αποκτήσουν ενώ δεν έχουν.  Πάραυτα μας δίνουν την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα της νοοτροπίας που έχουμε και της τεράστιας διαφοράς με τα Καθεστωτικά κόμματα και κυρίως τη Νέα Δημοκρατία.
Η αντιμετώπιση μας είναι σε βάθος και όχι επιφανειακή. Αναζητούμε να διορθώσουμε τις αιτίες και όχι τα συμπτώματα. Επίσης είναι ολική η καλύτερα ολιστική δηλαδή εξετάζουμε πως τα διάφορα μέτρα επηρεάζονται μεταξύ τους. Επιδιώκουμε την αλληλοστήριξη και αποφεύγουμε την αλληλοσύγκρουση.
Εξετάζουμε τις αιτίες που δημιουργούν τα διάφορα προβλήματα. Το ότι κάποιοι τα σπάνε και καίνε οφείλεται σε δύο λόγους. Ο ένας είναι η Καθεστωτική κρατική εκμετάλλευση και καταπίεση. Αυτή αφορά όλους τους πολίτες και την αντιλαμβάνονται όλοι όσοι έχουν στοιχειώδη ευφυία. Απλά μερικοί αντιδρούν με ακραίους τρόπους. Η κρατική εκμετάλλευση και καταπίεση θα τελειώσει όταν ανατραπεί το Καθεστώς.
Ο άλλος λόγος είναι ότι πολίτες αριστερής ιδεολογίας δεν έχουν την δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν οικονομικά ως παραγωγοί και καταναλωτές σε ένα οικονομικό μοντέλο που συνάδει με την ιδεολογία τους. Στο Δημόσιο θα κάνουμε συνολικό ανασχεδιασμό με βάση το τι χρειάζεται. Θα καταργηθούν πολλές θέσεις και θα δημιουργηθούν νέες. Μεταξύ των νέων θέσεων θα είναι μια ειδική Υπηρεσία η Γραμματεία Ανάπτυξης Συνεταιρισμών που θα υπάγεται σε κάποιο οικονομικό υπουργείο. Το όνομα θα είναι διαφορετικό, ίσως Συντονιστικό Κέντρο Συνεταιρισμών (ΣΚΣ). Θα εγκατασταθεί στην περιοχή των Εξαρχείων που θα είναι το επίκεντρο αυτής της προσπάθειας σε πανελλήνιο επίπεδο.
Το ΣΚΣ θα έχει διπλό ρόλο. Ο ένας είναι να εξετάσει με ποιους τρόπους θα αναπτυχθούν οι Συνεταιρισμοί Παραγωγής και Κατανάλωσης. Σίγουρα το νομικό πλαίσιο χρειάζεται αλλαγή. Έχουμε ήδη προτάσεις και σχέδια αλλά χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία και αυτό θα κάνει το ΣΚΣ. Ο άλλος ρόλος του ΣΚΣ θα είναι να στηρίζει τους Συνεταιρισμούς συμβουλευτικά καθώς θα πρέπει να δρουν στα πλαίσια της ελεύθερης οικονομίας, με όρους ανταγωνισμού και χωρίς να επιβαρύνεται ο φορολογούμενους. Θεωρούμε ότι θα αναπτυχθούν πολλά Συνεταιριστικά Καταστήματα στη περιοχή των Εξαρχείων. Πολλά από αυτά θα έχουν προϊόντα Συνεταιρισμών όπως αγροτικών. Επίσης θα δημιουργηθούν Συνεταιριστικές εταιρείες που θα προωθούν τα προϊόντα άλλων Συνεταιρισμών.
Θα χρειαστεί η συνεργασία του Δημάρχου και ευελπιστούμε να μην είναι Καθεστωτικός. Σε κάθε περίπτωση θα βρούμε τρόπους να πείσουμε η να αναγκάσουμε τον/ην Δήμαρχο να συνεργαστεί μαζί μας, απλά εάν είναι Καθεστωτικός θα είναι πιο δύσκολο. Θα γίνουν πεζοδρομήσεις και οι απαιτούμενες διαμορφώσεις. Σε δεύτερη φάση το ίδιο θα συμβεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Θα δημιουργηθεί ένα παράρτημα του ΣΚΣ σε μια γειτονιά της πόλης που θα αποτελέσει το επίκεντρο της γύρω περιοχής στο ζήτημα της ανάπτυξης των Συνεταιρισμών.
Η ανάπτυξη Συνεταιριστικών Μορφών Παραγωγής και Κατανάλωσης μέσα στα πλαίσια της ελεύθερης οικονομίας είναι βασική παράμετρος της ιδεολογίας του Πέμπτου Δρόμου και της Νέας Αρχής και θέλουμε να πετύχει με κάθε τρόπο. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα δυνατά μέσα, εκτός από το να επιβαρύνουμε το φορολογούμενο. Είναι βασική παράμετρος, όχι γιατί είμαστε αριστερής ιδεολογίας αλλά γιατί συνδέεται με την αντίληψη των συλλογικοτήτων ως οργανικών συνόλων που θέλουμε να λειτουργούν με το πιο αρμονικό τρόπο και χωρίς καθόλου τριβές.
Για να το πετύχουμε πρέπει να υπάρχει εξισορρόπηση συμφερόντων. Στη Ελλάδα αλλά και στο κόσμο, υπάρχουν και θα υπάρχουν πολίτες αριστερής ιδεολογίας. Αυτοί θέλουμε να αποτελέσουν τμήμα του οργανικού συνόλου που θα συνεργάζεται αρμονικά με τα άλλα τμήματα. Ο τρόπος είναι να δραστηριοποιηθούν ως παραγωγοί και καταναλωτές σε ένα μοντέλο που συνάδει με την ιδεολογία τους. Το ότι κάποιοι τα σπάνε και καίνε είναι οι τριβές και η δυσαρμονία η δυσλειτουργία που προκαλούν στο οργανικό σύνολο οι Καθεστωτικές πολιτικές.
Στη περίπτωση της εγκληματικότητας αναζητούμε πάλι τα αίτια της και έχουμε ολιστική προσέγγιση. Σε ένα βαθμό τα αίτια είναι οικονομικά και προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τα οικονομικά προβλήματα με διάφορους τρόπους που περιγράφουμε. Το ξέρουμε ότι δεν θα αρέσει καθόλου σε αρκετούς αυτό που θα δηλώσουμε αλλά είναι μια πραγματικότητα και είμαστε πραγματιστές.
Η εγκληματικότητα οφείλεται επίσης στη μετανάστευση. Με τα μέτρα που προτείνουμε για τη μετανάστευση, όλοι οι μετανάστες θα είναι καταγεγραμμένοι. Θα δοθεί μεγάλο βάρος στη καταγραφή όλων των μεταναστών και όλοι θα είναι υποχρεωμένοι να αποδείξουν την ταυτότητα τους. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα εργασίας μετά από 1-2 χρόνια ώστε να μη χρειάζεται να στραφούν στο έγκλημα. Τη δυνατότητα αυτή θα την πληρώνουν με το φόρο μετανάστευσης που θα είναι τέτοιος ώστε να είναι αποτρεπτική η μετανάστευση.  Με τη καταγραφή και την δυνατότητα εργασίας θα υπάρξει μεγάλη μείωση της εγκληματικότητας από πλευράς μεταναστών.
Βέβαια δεν τελειώνει εκεί η εγκληματικότητα. Όπως και σε άλλους τομείς, έτσι και στην Ασφάλεια θα εφαρμόσουμε τα κορυφαία συστήματα του κόσμου, προσαρμοσμένα στις ελληνικές συνθήκες. Θα φέρουμε ειδικούς από όλο το κόσμο που θα είναι κορυφαίοι στο τομέα τους. Έχουμε ήδη κάνει μια πρώτη έρευνα και γνωρίζουμε κάποιες μεθόδους στο τομέα της Ασφάλειας. Αυτές δεν θα τις ανακοινώσουμε ποτέ για ευνόητους λόγους. Δεν θα ενημερώσουμε τους εγκληματίες για τους τρόπους ώστε να μπορούν να τους αποφύγουν.
Τέλος, να τονίσουμε ότι θα επιτύχουμε σημαντική μείωση και όχι ολοσχερή εξάλειψη. Πάντα θα υπάρχει έγκλημα και πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα σπάνε και θα καίνε. Θα είναι όμως σε πολύ μικρότερο βαθμό. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση θα έχουν μεγάλη αντίδραση κυρίως από τους ομοϊδεάτες τους που θα δραστηριοποιούνται ως παραγωγοί και καταναλωτές στους Συνεταιρισμούς.