Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας

Στη συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση η ανάπτυξη μπορεί να έρθει κυρίως από ξένες επενδύσεις και δευτερευόντως από την εγχώρια επιχειρηματικότητα. Αυτό τα δύο είναι αλληλένδετα άλλα διαφορετικά. Ο δημόσιος τομέας είναι σε κακή κατάσταση για να συμβάλλει μέσω δημόσιας κατανάλωσης και επενδύσεων.  Σχετικά με τις ξένες επενδύσεις έχουμε αναφερθεί παλαιότερα. Ομογενείς και φιλέλληνες είναι έτοιμοι να επενδύσουν στην Ελλάδα όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που μας τις έχουν εξηγήσει.
Η εγχώρια επιχειρηματικότητα θα μπορούσε να αναπτυχθεί ακόμη και με αυτές τις οικονομικές συνθήκες. Είναι πολλές άλλες αιτίες που την εμποδίζουν, πέρα από τις οικονομικές. Τις ξέρουμε γιατί ρωτήσαμε τους δυνητικούς επιχειρηματίες και μας τις είπαν.
Ένα είδος επιχειρηματικότητας είναι η συνεταιριστική. Άλλος ένας λόγος που θέλουμε να προωθήσουμε τους Συνεταιρισμούς είναι γιατί θεωρούμε ότι είναι πιο εύκολο να αναπτυχθεί στις σημερινές συνθήκες. Πρώτον συμβάλλουν πολλοί για το κεφάλαιο. Δεύτερον δεν υπάρχουν έξοδα μισθοδοσίας με την έννοια ότι οι εργαζόμενοι είναι και εργοδότες. Τρίτον η συνεταιριστική επιχειρηματικότητα δεν αποβλέπει σε μεγάλες αποδόσεις κεφαλαίου αλλά απλά στην απασχόληση των εργαζόμενων – εργοδοτών.
Θα δημιουργήσουμε μια Υπηρεσία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας αντίστοιχης με την Υπηρεσία Ανάπτυξης Συνεταιρισμών. Σε αυτή θα ενταχθούν η θα συγχωνευθούν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με το θέμα. Καθώς οι Συνεταιρισμοί Παραγωγής θα δραστηριοποιούνται στο ίδιο περιβάλλον με τις άλλες επιχειρήσεις, θα υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των δύο υπηρεσιών, πιθανότατα θα είναι στο ίδιο οικονομικό Υπουργείο. Θέλουμε όμως η Υπηρεσία Ανάπτυξης Συνεταιρισμών να είναι ξεχωριστή και να αφορά τόσο την παραγωγή όσο και την κατανάλωση.  
Έχουμε εξηγήσει ότι σχετικά με το Δημόσιο, θα εντοπίσουμε τις χώρες που είναι κορυφαίες σε κάθε τομέα. Θα φέρουμε ειδικούς για να υιοθετήσουμε τις πρακτικές στην Ελλάδα, προσαρμοσμένες στις εγχώριες συνθήκες. Επίσης θα εξετάσουμε τους τρόπους που αναπτύχθηκαν οικονομικά χώρες παρόμοιες με την Ελλάδα. Το τρίπτυχο συμπληρώνεται με την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Θα καταλήξουμε στους τομείς που πρέπει να αναπτυχθούν στην Ελλάδα. Έχουμε ήδη κάνει προεργασία αλλά για να καταλήξουμε θα πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα από τις δημόσιες υπηρεσίες και να έρθουμε σε κάποια συμφωνία με την ΕΕ και τα άλλα κόμματα. Σίγουρα Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μόνο τουρισμός και γεωργία.
Αφού καταλήξουμε, θα εντοπίσουμε τις χώρες που είναι κορυφαίες στους συγκεκριμένους τομείς. Παραδείγματος χάριν, στο τομέα της τεχνολογίας στη κορυφή βρίσκονται οι ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα η Βόρεια Καλιφόρνια και ακόμα πιο συγκεκριμένα η Silicon Valley. Η Νότια Καλιφόρνια και συγκεκριμένα το Λος Άντζελες είναι κορυφή στο χώρο του θεάματος αλλά και σε άλλους τομείς. Ένα πρόβλημα της ελληνικής επιχειρηματικότητας είναι η χρηματοδότηση. Πέρα από τους παραδοσιακούς τρόπους χρηματοδότησης, υπάρχουν και άλλοι που θα αναπτύξουμε όπως Angel Investing και Crowd Funding. Στις παραδοσιακές μεθόδους κορυφή είναι το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη αλλά στις νέες μεθόδους η Δυτική και η Ανατολική ακτή των ΗΠΑ.
Ενδεικτικά μόνο αναφέραμε κάποιες περιπτώσεις. Είναι πάρα πολλές άλλες. Έχουμε ήδη επαφές μέσω της ομογένειας. Θα προωθήσουμε κοινοπραξίες (joint ventures) μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα δούμε θετικά οποιοδήποτε άλλο είδος δραστηριοποίησης ξένων εταιρειών. Επίσης θα γίνουν αξιόλογες επενδύσεις σε ελληνικές επιχειρήσεις με προοπτικές . Νέες και παλιές επιχειρήσεις θα προσανατολιστούν στη παγκόσμια αγορά και όχι μόνο στην ελληνική η την ευρωπαϊκή. Ζητούμενο είναι οι εξαγωγές. Έμφαση θα δοθεί στη περιοχή των Βαλκανίων, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής όπου η Ελλάδα θα καταστεί το οικονομικό κέντρο.