Συνολικός Επανασχεδιασμός Δημόσιου Τομέα

Συνολικός Επανασχεδιασμός Δημόσιου Τομέα
Στο Δημόσιο δεν θα αξιολογήσουμε απλά τις υπάρχουσες θέσεις. Θα κάνουμε Συνολικό Επανασχεδιασμό του Δημόσιου Τομέα. Πολλές υπηρεσίες θα καταργηθούν και θα δημιουργηθούν νέες. Ήδη αναφέραμε το Συντονιστικό Κέντρο Συνεταιρισμών και την Υπηρεσία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.
Στο επόμενο άρθρο θα εξηγήσουμε την Υπηρεσία Διαχείρισης Δημόσιων Πληροφοριών. Αναφέρουμε ενδεικτικά και μερικές άλλες. Δεν θέλουμε να παρουσιάζουμε τις ιδέες μας για να μην τις αντιγράψουν τα Καθεστωτικά κόμματα και ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία, γιατί κυρίως τη Νέα Δημοκρατία προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε. Είμαστε αναγκασμένοι όμως να παρουσιάζουμε ενδεικτικά κάποιες θέσεις και προτάσεις. Πέρα από αυτές είναι και πολλές άλλες πρωτοποριακές προτάσεις.
Μια από τις νέες υπηρεσίες που θα δημιουργήσουμε θα είναι η Συμβουλευτική Υπηρεσία Διαχείρισης Δήμων και Περιφερειών. Ο τρόπος που λειτουργούσε το Καθεστώς ήταν ο εξής. Έβρισκε κάποιον γνωστό γιατρό, δικηγόρο η μηχανικό της περιοχής η κάποιον κομματικό και τον εξέλεγε Δήμαρχο. Αυτός δεν «ήξερε ούτε τη τύφλα του» και μάθαινε κάποια πράγματα στου «κασίδη του κεφάλι» δηλαδή στις πλάτες των κατοίκων.
Πολλοί Δήμοι έχουν εφαρμόσει αξιόλογες και πετυχημένες προσεγγίσεις σε διάφορα ζητήματα. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η Συμβουλευτική Υπηρεσία θα συγκεντρώσει όλες αυτές τις προσεγγίσεις και θα τις προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο Δήμαρχο. Εκτός από αυτό θα έχει και ένα (η περισσότερα) μοντέλο Διαχείρισης Δήμων έτοιμο ώστε να μην ψάχνει ο κάθε Δήμαρχος να το βρει σε βάρος των κατοίκων. Η Συμβουλευτική Υπηρεσία Διαχείρισης Δήμων θα προσφέρει και την απαιτούμενη εκπαίδευση στους Δημοτικούς υπαλλήλους. Εάν και θα είναι κυρίως για τους Δήμους, θα απευθύνεται επίσης και στις Περιφέρειες. Η Διαχείριση θα γίνεται από τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια και ο ρόλος της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας θα είναι καθαρά συμβουλευτικός αλλά εξαιρετικά σημαντικός.
Θα εγκαινιάσουμε διαρκή και αμφίδρομο διάλογο με τους πολίτες μέσω Ιντερνετ, τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Ο διάλογος κανονικά είναι αμφίδρομος αλλά συχνά ο μονόλογος ονομάζεται διάλογος. Χρησιμοποιούμε τη λέξη αμφίδρομο για να τονίσουμε ότι θα είναι διπλής κατεύθυνσης. Όπως εξηγήσαμε και για τις τηλεοπτικές άδειες, το κανάλι της Βουλής η/και την ΕΡΤ θα τα κάνουμε αποκλειστικά πολιτικού περιεχομένου ώστε να εξασφαλίζεται η πολυφωνία.
Θα υπάρχουν εκπομπές που θα έχουν καλεσμένους από όλα τα κόμματα αλλά θα διατίθεται και τηλεοπτικός χρόνος στα κόμματα για να τον αξιοποιήσουν όπως νομίζουν. Παράλληλα, σε άλλες εκπομπές θα συμμετέχουν πολίτες που θα συζητούν τα προβλήματα τους με εκπροσώπους όλων των κομμάτων η της κυβέρνησης. Αντίστοιχος διάλογος θα εφαρμοστεί μέσω Διαδικτύου. Σε ειδική ιστοσελίδα θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλλουν ερωτήσεις και προτάσεις σχετικά με προβλήματα που τους απασχολούν και θα είναι επίσης διαθέσιμες όλες οι τηλεοπτικές εκπομπές που προαναφέρθηκαν. 
Οι Επιτροπές Πολιτών εάν και δεν θα είναι τμήμα του Δημοσίου Τομέα, σχετίζονται άμεσα με τον αμφίδρομο διάλογο με τους πολίτες. Πολλές κοινωνικές ομάδες και ειδικά επαγγελματικές έχουν όργανα και εκπροσώπηση. Άλλες όμως για διάφορους λόγους δεν έχουν οργανωθεί. Ένα παράδειγμα είναι η κοινωνική ομάδα των ανέργων.  Επειδή η ιδιότητα του ανέργου ήταν προσωρινή δεν μπορούσε να υπάρξει οργάνωση.  Έτσι θα δημιουργήσουμε Ειδικές Επιτροπές Πολιτών στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εκπροσώπηση από επίσημα όργανα, για να συμμετέχουν στην επίλυση των θεμάτων που τους απασχολούν.  Οι συνεδριάσεις θα μεταδίδονται τηλεοπτικά και μέσω Ίντερνετ. Αντιπρόσωποι από τις επιτροπές αυτές θα συμμετέχουν στη Σύγκληση των Κοινωνικών Ομάδων.