Σελίδες

Δεν γράφονται τυχαία

Μπορεί διάφορα άρθρα να φαίνονται άσχετα και τυχαία όμως πολλές φορές δεν είναι έτσι. Χρειάζεται να πάρει κανείς πληροφορίες από διάφορα άρθρα και να τις συνδυάσει σωστά για να βγάλει νόημα και συμπεράσματα. Κάθε άρθρο έχει χρήσιμες πληροφορίες μαζί με άχρηστες. Όσοι μας παρακολουθούν τακτικά και τους κόβει λίγο, έχουν δημιουργήσει μια σωστή εικόνα. Είναι η ανταμοιβή τους γιατί είναι τακτικοί αναγνώστες.
Όσοι διαβάζουν που και που κανένα άρθρο δεν καταλαβαίνουν τίποτα η έστω λίγα πράγματα. Πολλά από τα άρθρα σε αυτό το e βήμα έχουν γραφτεί με αυτό το τρόπο. Κάθε άρθρο έχει λίγες χρήσιμες πληροφορίες που είναι μέρος μόνο της συνολικής εικόνας. Πρέπει κανείς να μπορεί να βάζει τα κομμάτια στη θέση τους. Παρακάτω είναι μόνο ένα παράδειγμα.