Σελίδες

Θα δώσουμε και άλλες τηλεοπτικές άδειες

Η επιλογή του καναλιού και της εκπομπής είναι τυχαία
Πιθανότατα να είναι σωστό το ότι ο αριθμός των τηλεοπτικών καναλιών που μπορεί να είναι οικονομικά βιώσιμα είναι περιορισμένος. Είναι σίγουρα σωστό ότι τα κανάλια είναι μέσο χειραγώγησης και προπαγάνδας. Ειδικά τη περίοδο της κρίσης αυτό γινόταν σε ακραίο βαθμό. Τα κανάλια είναι επιπλέον χώρος περίεργων δοσοληψιών με το Δημόσιο η όπως αλλιώς λέγεται διαπλοκής. Τα κανάλια επίσης συνιστούν εμπόδιο ανάπτυξης νέων πολιτικών προσπαθειών.
Το ίδιο όμως μπορεί να ισχυριστεί κανείς και για τις εφημερίδες. Η διαφορά είναι ότι οι εφημερίδες έχουν χαμηλότερο κόστος αρχικής επένδυσης και λειτουργίας. Επιπλέον η αιτία της ολοφάνερης και έντονης χειραγώγησης του κοινού και της υποφαινόμενης διαπλοκής με το Δημόσιο δεν είναι μόνο η αδυναμία οικονομικής βιωσιμότητας. Είναι μία από τις πολλές αιτίες αλλά δεν είναι η βασική. Η βασική αιτία είναι ο πολιτικός έλεγχος και η δυνατότητα εσόδων από συμπληρωματικές δραστηριότητες. Γιατί δεν θα υπάρχει χειραγώγηση και διαπλοκή με 4 άδειες; Γιατί θα σταματήσουν να ασκούν πολιτικό έλεγχο και να απορρίψουν την ευκαιρία μεγάλων εσόδων με άλλους τρόπους;
Ως κέντρο + δεξιά πολιτική & κοινωνική κίνηση θεωρούμε ότι την οικονομική βιωσιμότητα πρέπει να την καθορίζει η ελεύθερη αγορά και όχι το κράτος. Επιπλέον η μείωση του αριθμού των καναλιών δεν λύνει το πρόβλημα της χειραγώγησης, της προπαγάνδας και της διαπλοκής αλλά αντιμετωπίζει μία μόνο από τις αιτίες του ενώ αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις άλλες. Η Νέα Δημοκρατία δήλωσε ότι θα δώσει και άλλες τηλεοπτικές άδειες ούτως ώστε να τις αποκτήσουν διαπλεκόμενοι με το κόμμα της ΝΔ που τυχόν θα μείνουν απέξω σε αυτή τη πρώτη φάση. Η Νέα Αρχή προτίθεται να δώσει και άλλες τηλεοπτικές άδειες και παράλληλα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της χειραγώγησης, της προπαγάνδας και της διαπλοκής στο σύνολο του και όχι σε μία μόνο από τις αιτίες του.  
Έχουμε εξηγήσει ότι δεν παρουσιάζουμε όλες τις θέσεις μας αλλά όσες είναι απαραίτητες για να δώσουν το πολιτικό στίγμα μας. Ο λόγος είναι ότι πολλές από τις ιδέες μας αντιγράφονται. Από τη μία είναι ευχάριστο ότι οι ιδέες μας έχουν πέραση. Από την άλλη όμως κάνουμε πολύ κόπο για να τις χαρίζουμε στη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα. Το σύνολο των θέσεων μας θα το αναπτύξουμε όταν συμμετέχουμε σε εθνικές εκλογές.