Ομάδες Εργασίας Νέας Αρχής

Η παραδοσιακή δομή κομμάτων είναι της πυραμίδας. Η Νέα Αρχή έχει δομή υβριδική πυραμίδας και δικτύου. Υπάρχουν 36 ανεξάρτητες Ομάδες Εργασίας 5-6 ατόμων. Οι 6 ομάδες αντιστοιχούν σε Γραμματείες και οι υπόλοιπες 30 αντιστοιχούν σε Τομείς. Οι Τομείς είναι ένα άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο και συγκεντρώνονται σε 10 Γκρουπ. Κάθε Γκρουπ και κάθε Γραμματεία έχει έναν Συντονιστή. Οι Συντονιστές των Γραμματειών (6) και των Γκρουπ (10) απαρτίζουν τη 16μελή Συντονιστική Ομάδα η Ομάδα Συντονιστών. 


Η Συντονιστική Ομάδα έχει 1 Τακτική Συνέλευση το χρόνο. Εάν κριθεί απαραίτητο πραγματοποιούνται και Έκτακτες Συνελεύσεις. Η επικοινωνία μεταξύ των Ομάδων Εργασίας είναι διαρκής. Ένας Συντονιστής εκτελεί για ορισμένο διάστημα χρέη Γενικού Συντονιστή. Η θητεία μπορεί να είναι 1 η περισσότερα 3μηνα. Η ελάχιστη είναι 3 μήνες και η μέγιστη 2 χρόνια.
Γίνονται αλλαγές τόσο στη δομή της κίνησης όσο και στη σύνθεση των Ομάδων Εργασίας. Μερικές θέσεις έχουν καλυφθεί προσωρινά και αναζητούμε πρόσωπα για διαρκή κάλυψη. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές: α) δημιουργία νέας ομάδας β) συμμετοχή σε υπάρχουσα ομάδα. 
Οι μισές περίπου ομάδες έχουν δημιουργηθεί με το πρώτο τρόπο. Επιλέγεται ένα αντικείμενο και ο/η ενδιαφερόμενος/η αναλαμβάνει να δημιουργήσει την δική του/της ομάδα από συγγενείς, φίλους  και γνωστούς. Επίσης είναι δυνατή η αντικατάσταση ομάδας και ο διαχωρισμός ενός Τομέα η Γραμματείας με τη δημιουργία νέων ομάδων. 
Οι ομάδες κανονίζουν μόνες τους την επικοινωνία και τις συναντήσεις τους και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να είναι εύκολες. Χρησιμοποιούμε αρκετά την από απόσταση επικοινωνία και οι συχνές συναντήσεις δεν είναι απαραίτητες. Πολλές ομάδες συναντούνται συχνά για κοινωνικούς λόγους καθώς τα μέλη τους έχουν φιλική συγγενική σχέση. 
Οι γνωριμίες χρησιμοποιούνται αναγκαστικά στη δημιουργία των ομάδων και στην δικτύωση της κίνησης. Προσέχουμε πολύ ώστε να αποφεύγεται η ευνοιοκρατία και να επικρατεί αξιοκρατία. 

ΝΕΑ ΑΡΧΗ