Ιερή υποχρέωση στην ανθρωπότητα

Κλεισθένης
Οι αρχαίοι πρόγονοι μας, προσέφεραν την δημοκρατία στην ανθρωπότητα. Η λέξη βγαίνει από το δήμος και κρατώ δηλαδή η δύναμη (κρατώ) βρίσκεται στους πολίτες (δήμος). Το 508 – 507 ΠΧ, οι Αθηναίοι υπό την ηγεσία του Κλεισθένη εγκατάστησαν τη πρώτη δημοκρατία. Ήταν μια μορφή άμεσης δημοκρατίας. Όλοι οι πολίτες εξασκούσαν τη νομοθετική εξουσία ενώ γινόταν τυχαία επιλογή για να καλυφθούν οι διοικητικές και δικαστικές θέσεις. Οι αρχαίοι Σπαρτιάτες πιο πριν, το 700 ΠΧ, εξέλεγαν στην Απέλλα τους ηγέτες με ένα σύστημα πόντων και βοής. Η πρώτη κοινοβουλευτική δημοκρατία ήταν στην Αγγλία το 1265.
Στη δημοκρατία η εξουσία βρίσκεται στην πλειοψηφία. Κατά μια άποψη είναι δικτατορία της πλειοψηφίας. Πιο συνεναιτική δημοκρατία εφαρμόζεται σε χώρες όπως η Ελβετία, η Γερμανία, το Βέλγιο,η Δανία,η Σουηδία,ο Λίβανος, το Ιράκ. Μεικτή μορφή αντιπροσωπευτικής και άμεσης δημοκρατίας με Δημοψηφίσματα και Πρωτοβουλίες συναντάμε στην Ελβετία και τη πολιτεία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Η δημοκρατία που εφαρμόζεται στην Ελλάδα είναι ένα τελείως αποτυχημένο σύστημα. Εκτός από όλα τα άλλα, δημιουργεί μεγάλες διαφορές εισοδήματος και πλούτου, κάτι που είναι ενάντια στην επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας. Αδυνατεί να βρει τη δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στα αντικρουόμενα συμφέροντα των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.
Προβλήματα έχουν όλες οι υπάρχουσες μορφές δημοκρατίες παγκόσμια. Στην Ελλάδα είναι ακραία και πολύ έντονα. Αυτός είναι ένας λόγος που οφείλουμε να βρούμε άλλες μορφές δημοκρατίας που θα λύνουν τα προβλήματα που δημιουργούνται. Ο άλλος λόγος είναι η ιερή υποχρέωση που έχουμε στην ανθρωπότητα. Η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία πρέπει να δώσει μια καλύτερη μορφή δημοκρατίας στο κόσμο.    

Μάρκος