Ζητούνται...

Αναζητούμε να εκπροσωπήσουμε και άλλες κοινωνικές ομάδες. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές κοινωνικές ομάδες που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς από κανένα κόμμα του πολιτικού σκηνικού. 
Αναζητούμε συνεχώς συμμαχίες με κινήσεις, οργανώσεις, ομάδες, συλλόγους κλπ. Η συνεργασία δεν έχει απαραίτητα μόνο τη μορφή της προεκλογικής η μετεκλογικής συμμαχίας αλλά μπορεί να είναι:
  • συντονισμός ενεργειών για επίτευξη κοινού στόχου
  • διάλογος για τη σύνθεση απόψεων
  • αλληλοβοήθεια σε διάφορους τομείς
Έχουμε ομάδες-τομείς και μια συντονιστική ομάδα που λειτουργούν είτε μέσω ίντερνετ η με συναντήσεις. Όλοι οι τομεάρχες (και μερικοί υποψήφιοι) θα έχουν παρουσία στα ΜΜΕ (ειδικά στα κανάλια). Δημιουργούμε Τοπικές Οργανώσεις. Η απόκτηση γραφείων είναι επιλογή των μελών της Τ.Ο. που σε αυτή τη φάση αναλαμβάνουν το κόστος τους. Η εμπειρία μας λέει ότι Τ.Ο. μπορεί να λειτουργήσει κάλλιστα χωρίς γραφεία. Αναζητούμε πρόσωπα να:
  • καλύψουν κάποιες θέσεις τομεαρχών
  • συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια μας
  • ηγηθούν η συμμετέχουν σε Τοπικές Οργανώσεις
Όλες οι απόψεις και οι θέσεις που εκφράζουμε είναι προς συζήτηση και δεν είναι οριστικές. Θα συνδιαμορφώσουμε τις τελικές θέσεις με όλους όσους συνδράμουν στη προσπάθεια. Αναζητούμε να ενημερωθούμε γύρω από προβλήματα και να εμπλουτίσουμε και να αυξήσουμε τις θέσεις μας με καινούργιες. Αυτονόητο είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει σημαντική αλλαγή γενικών κατευθύνσεων.


ΝΕΑ ΑΡΧΗ