4 Τάσεις στη κεντροδεξιά

Συμπληρωματικό με το άρθρο. 
Είχα μια συζήτηση πρόσφατα με κάτι φίλους που δυσκολεύονται ακόμη να το αντιληφθούν και έτσι έφτιαξα ένα γράφημα. Το σκεπτικό είναι υπεραπλούστευση αλλά βοηθάει στη κατανόηση. Τα κύρια σημεία είναι δύο:
1) οι τάσεις στην κεντροδεξιά (και τη ΝΔ) είναι τέσσερις και όχι δύο
2) οι φιλελεύθεροι δεν είναι κέντρο
Η ΧΑ είναι μια ακραία λαϊκή δεξιά. 
ΧΑ Χρυσή Αυγή, ΛΔ Λαϊκή Δεξιά, ΚΕΝ Κέντρο, ΦΙΛ Φιλελεύθεροι, ΑΔ Άκρα Δεξιά 
Κατηγορία Α: Εθνικά, Θρησκευτικά, Κοινωνικά Θέματα
Κατηγορία Β: Οικονομικά

Μάρκος Δ