Πεμπτημόρια και ψήφος

          Στο διάγραμμα φαίνεται η εξέλιξη της κατανομής εισοδήματος ανά δεκαταμόρια από το 1996 έως το 2010. Δεκατημόριο είναι το 1/10 δηλαδή το 10% του συνόλου. Ένας συνηθισμένος διαχωρισμός είναι σε πεμπτημόρια. Ένα πεμπτημόριο είναι δύο δεκατημόρια δηλαδή το 1/5 η το 20% του συνόλου. Στο δεύτερο διάγραμμα είναι η κατανομή ανά πεμπτημόρια το έτος 2000. Έτσι οι οικονομικές τάξεις είναι 5.
  • Χαμηλή
  • Μικρομεσαία
  • Μεσαία
  • Μεγαλομεσαία
  • Υψηλή
          Τι θα έπρεπε να ψηφίζουν τα διάφορα πεμπτημόρια βάσει των οικονομικών συμφερόντων τους; Όταν λέω οικονομικά συμφέροντα εννοώ τα συμφέροντα της οικονομικής τάξης. Πέρα από τα συμφέρονται της τάξης υπάρχουν και προσωπικά συμφέροντα. Έτσι κανείς μπορεί να ψηφίζει ενάντια στα συμφέροντα της τάξης του για λόγους προσωπικού συμφέροντος.
          Το ψηλότερο πεμπτημόριο θα έπρεπε να ψηφίζει ΝΔ. Εάν κανείς ανήκει εκεί και ψηφίζει ΝΔ υπερασπίζεται τα συμφέροντα του με τον καλύτερο τρόπο. Η ΝΔ είναι το κόμμα των πλουσίων. Το πρόβλημα είναι με όσους δεν βρίσκονται στο ψηλότερο πεμπτημόριο αλλά ψηφίζουν ΝΔ. Αυτοί είναι θύματα εξαπάτησης, χειραγώγησης η της δικής τους βλακείας. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να επισκεφτούν ένα ψυχίατρο μήπως υπάρχει κάποιο μικρό προβληματάκι και δεν το γνωρίζουν.
         
Το χαμηλότερο πεμπτημόριο θα έπρεπε να ψηφίζει ΚΚΕ βάσει οικονομικών συμφερόντων. Βέβαια μπορεί να είναι άλλοι παράγοντες όπως πχ θρησκευτικοί που να μην τους επιτρέπουν να ψηφίσουν σύμφωνα με τα οικονομικά τους συμφέροντα.

          Στη ΝΕΑ ΑΡΧΗ προσπαθούμε να εκπροσωπήσουμε τα τρία μεσαία πεμπτημόρια. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι αλλά ξεκαθαρίζουμε στο χαμηλό και το ψηλό πεμπτημόριο ότι τα οικονομικά τους συμφέροντα εκπροσωπούνται καλύτερα σε άλλα κόμματα. 

Απόστολος Μ