Εθνική Κυβέρνηση

Δεχτήκαμε πολλές ερωτήσεις σχετικά με τη πρόταση μας για Εθνική κυβέρνηση. Το ζητούμενο δεν είναι να μπούμε σε  λεπτομέρειες σε αυτή τη φάση αλλά να ανοίξουμε μια συζήτηση για το θέμα.  Εάν προχωρήσει  ποτέ  η πρόταση θα αφιερώσουν αρκετό χρόνο πολλοί ειδικοί και θα δουλέψουν όλες τις λεπτομέρειες.  Μια απάντηση σε κάποιους φίλους που επιμένουν ότι η πρόταση είναι ανεφάρμοστη γιατί δεν μπορεί να γίνει υποχρεωτικός ο σχηματισμός κυβέρνησης. Η διαδικασία θα μπορούσε να είναι ως εξής:

Σύμφωνα με τα ποσοστά του κάθε κόμματος θα καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων του στη κυβέρνηση μετά από πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατανομή. Το πρώτο κόμμα Α θα
αποφασίζει ποιες θέσεις θα καταλαμβάνει το κάθε άλλο κόμμα. Ας υποθέσουμε οτι το κόμμα Β καταλαμβάνει 5 θέσεις στη κυβέρνηση. Πρώτη προτεραιότητα θα είναι τα δύο κόμματα, Α και Β να  συμφωνήσουν σε πρόσωπα κοινής αποδοχής. Εάν δεν μπορεί να βρεθεί πρόσωπο κοινής αποδοχής θα ορίζει το κόμμα Α κάποιο πρόσωπο από το κόμμα Β. Εάν το πρόσωπο αρνείται  τη θέση θα μπορεί το κόμμα Α να τοποθετεί στην συνέχεια πρόσωπο από το δικό του χώρο.  Εάν το κόμμα Α ακολουθήσει αυτή τη διαδιακασία θα μπορεί να προσμετρά τις ψήφους των βουλευτών του κόμματος Β σαν ψήφο εμπιστοσύνης.