Ευρώ, ένας ύπουλος εχθρός

Το ευρώ έχει με ύπουλο τρόπο καταστρέψει την οικονομία της Ελλάδας. Δυστυχώς για να το αντιληφθεί κανείς χρειάζονται γνώσεις οικονομικών που δεν έχουν οι περισσότεροι πολίτες αλλά ούτε και οι βουλευτές. Με την είσοδο στο ευρώ οι Έλληνες έγιναν πιο πλούσιοι γιατί βελτιώθηκε η αγοραστική τους δύναμη σχετικά με τα περισσότερα προϊόντα. Αυτό συνέβη διότι τα εισαγόμενα προϊόντα έγιναν πιο φτηνά όπως και τα εγχώρια που μεγάλο μέρος της προστιθεμένης αξίας τους είναι εισαγόμενες πρώτες ύλες.
Σιγά-σιγά όμως το ευρώ διέβρωνε τη παραγωγική βάση της χώρας καθώς τα εγχώρια προϊόντα έγιναν πιο ακριβά. Πολλές παραγωγικές μονάδες έκλειναν η μείωναν τη παραγωγή, η μεταφέρονταν στο εξωτερικό. Θα μπορούσε να σκεφθεί κανείς ότι αυτό είναι πρόβλημα μόνο των επιχειρηματιών και των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις. Είναι πολύ λάθος καθώς μέσω του πολλαπλασιαστή επηρεάζεται συνολικά η οικονομία της χώρας. Με απλά λόγια η οικονομική δραστηριότητα είναι αλυσίδα και η οικονομική δυσκολία ενός μέρους της κοινωνίας έχει αντίκτυπο συνολικά.  Οι λύσεις είναι :
  1. Αντισταθμιστικά μέτρα από τη ΕΕ για τη μείωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας. Με απλά λόγια να μας δίνουν χρήματα οι Ευρωπαίοι επειδή το ευρώ έχει αρνητική επίπτωση στην οικονομία μας.
  2. Δύο η περισσότερα ευρώ που θα συνδέονται μεταξύ τους. Οι οικονομίες που θα έχουν κοινό νόμισμα θα πρέπει να είναι σχετικές. Μια πολυσυζητημένη εναλλακτική είναι ευρώ Βορρά και ευρώ Νότου.
  3. Η επιστροφή στη δραχμή παρουσιάζεται ως καταστροφή. Αντίθετα είναι  η μόνη λύση που εξαρτάται από τους Έλληνες. Ας μη ξεχνάμε ότι μια από τις ισχυρότερες χώρες της Ε.Ε. αλλά και του κόσμου, η Μεγάλη Βρετανία έχει δικό της νόμισμα.  
Μ.Π.
Άνεργος