Σελίδες

Άνθρωποι και υπάνθρωποι (πολιτικά)

Οι άνθρωποι διαμορφώνουν τη δική τους προσωπική γνώμη στα θέματα λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν. Στη συνέχεια εξετάζουν τις θέσεις των κομμάτων και επιλέγουν ένα κόμμα που βρίσκεται πιο κοντά στις ιδέες τους. Δεν διστάζουν να:
  • υποστηρίξουν απόψεις αντιπάλων κομμάτων
  • ασκήσουν κριτική στο κόμμα τους
  • αλλάξουν κόμμα εάν μεγαλώσουν οι διαφορές που έχουν
Οι υπάνθρωποι επιλέγουν ένα κόμμα για λόγους παραδοσιακούς η ρουσφετολογικούς.  Δέχονται σε όλα τις απόψεις του κόμματος. Είναι παπαγάλοι, πρόβατα, υιοθετούν ότι τους λένε και δεν έχουν προσωπική άποψη. Περιμένουν από τους άλλους να τους πουν τι πιστεύουν. Θεωρούν όλες τις απόψεις αντιπάλων κομμάτων λανθασμένες και τις πολεμούν λυσαλέα. 

Συχνά μας ρωτάνε στη ΔΕΚΑ. Δεν έχουμε καταλάβει εσείς τελικά τι είσαστε; Αριστεροί η δεξιοί ; Μνημονιακοί η αντιμνημονιακοί;  Ευρωπαϊστές η αντιερωπαϊστές ; Με τη κυβέρνηση η την αντιπολίτευση; Με τον ιδιωτικό η το δημόσιο τομέα. Η απάντηση είναι με όλους και με κανένα.

Στην Ελλάδα δυστυχώς η πλειοψηφία των πολιτών ειναι πολιτικοί υπάνθρωποι και για αυτό έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Εμείς προσπαθούμε να ανήκουμε στην πολύ μικρή μειοψηφία και να διαμορφώνουμε ανεπηρέαστα και αμερόληπτα τις απόψεις μας στα διάφορα ζητήματα. Έτσι παρόλο που προερχόμαστε από διαφορετικά κόμματα και πολιτικούς χώρους διαπιστώνουμε καθημερινά ότι οι διαφορές μας δεν είναι τόσο μεγάλες.

Γιώργος Μ