Σελίδες

Υπουργικό Συμβούλιο Νέας Αρχής

Όλες οι θέσεις είναι ακόμη κενές
Η νεοσυσταθείσα Κεντρική Ομάδα (βλ. Νέα Αρχή - Δομή & Οργάνωση) που ανέλαβε την ηγεσία της Νέας Αρχής είναι 5μελής. Υπάρχουν 36 Ομάδες Εργασίας, 6 Γραμματείες και 30 Τομείς. Οι Συντονιστές των Τομέων αποτελούν το Υπουργικό Συμβούλιο της Νέας Αρχής. Οι 30 Τομείς συγκεντρώνονται σε 10 Γκρουπ Τομέων. Η Πρώτη Συντονιστική Ομάδα είναι 21μελής και αποτελείται από τους Συντονιστές των Γκρουπ (10), τους Συντονιστές των Γραμματειών(6) και τα 5 μέλη της Κεντρικής Ομάδας. Η Πλήρης Συντονιστική Ομάδα είναι 41μελής και απαρτίζεται από τους 36 Συντονιστές των Ομάδων Εργασίας και την Κεντρική Ομάδα (5).   
Δεν παρουσιάζουμε κανένα από τα 41 μέλη της Πλήρης Συντονιστικής Ομάδας. Αναφέρουμε τα ονόματα των μελών στις Ομάδες Εργασίας χωρίς να κάνουμε παρουσίαση βιογραφικού. Ο λόγος είναι απλός.
Ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε 10 πρόσωπα πρώτης γραμμής και 20 πρόσωπα δεύτερης γραμμής που θα αντιστοιχούν σε ένα άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο. Οι σημερινοί Συντονιστές των Τομέων δεν είναι τα πρόσωπα που τελικά θα αποτελέσουν το Υπουργικό Συμβούλιο. Σαφέστατα θα είναι κάποιοι από την 41μελή Πλήρη Συντονιστική Ομάδα. Όμως πραγματικά δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι και ποιοι θα είναι. Επίσης ενδέχεται να αναδειχθούν κάποια υπάρχοντα η καινούργια μέλη από τις Ομάδες Εργασίας.
Έχουμε αναφερθεί συχνά στο Δίκτυο της Νέας Αρχής. Για την ακρίβεια είναι 3 Δίκτυα: Συνεργαζομένων Ατόμων, Φίλων, Συνεργαζόμενων Οργανώσεων. Το Δίκτυο συνεχώς διευρύνεται και προστίθενται νέα μέλη. Στο δίκτυο της Νέας Αρχής υπάρχουν πρόσωπα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με αναγνωρισιμότητα. Μερικοί μπορεί να μην έχουν ευρεία αναγνωρισιμότητα από το πλατύ κοινό αλλά έχουν σίγουρα στο χώρο τους. Με η χωρίς αναγνωρισιμότητα, κάποια μέλη του Δικτύου θα είναι σίγουρα μέσα στα 30 άτομα πρώτης και δεύτερης γραμμής που θα αντιστοιχούν στο Υπουργικό Συμβούλιο.  
Τα πρόσωπα με αναγνωρισιμότητα δεν θέλουν να αποκαλυφθούν αυτή τη στιγμή. Κάποιοι δεν θα αποκαλυφθούν ποτέ ενώ άλλοι θα αποκαλυφθούν σε πιο προχωρημένο στάδιο. Περιμένουν να διαμορφωθεί οριστικά το εγχείρημα για να πάρουν τις οριστικές τους αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή διάκεινται φιλικά και το βλέπουν θετικά. Θα παίξει ρόλο ποιοι θα είναι στη πρώτη και στη δεύτερη γραμμή και βέβαια ποιος η ποια θα αναλάβει τον πρώτο ρόλο.
Θεωρούμε ότι είναι επικοινωνιακά άστοχο και λανθασμένο, να παρουσιάσουμε 5, 21, 3ο+1 η 41 πρόσωπα που τελικά δεν θα είναι τα πρόσωπα της πρώτης και δεύτερης γραμμής. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Η παρουσίαση θα γίνει συνολικά και αφού έχουμε συμπληρώσει τις θέσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και έχει βρεθεί  ο/η Πρόεδρος η  ο/η Γενικός Γραμματέας.