Βοήθεια - Συμμετοχή στη ΝΑ

Μπορείτε να βοηθήσετε με έναν η περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

 • Συμμετέχετε η ηγείστε σε μια από τις πολλές ομάδες–τομείς που έχουν δημιουργηθεί η στη συντονιστική ομάδα. 
 • Δημιουργείτε μια νέα ομάδα σε ένα τομέα που σας ενδιαφέρει, εφόσον δεν υπάρχει.
 • Δηλώνετε ενδιαφέρον να συμπεριληφθείτε στα ψηφοδέλτια μας.
 • Συμμετέχετε η ξεκινάτε μια τοπική οργάνωση στη περιοχή σας.
 • Λαμβάνετε μέρος στα εθελοντικά κοινωνικά προγράμματα. 
 • Διατυπώνετε την άποψη σας στο blog που μας την δίνετε προφορικά η γραπτά. 
 • Παρακολουθείτε το blog. Εάν επιθυμείτε, λαμβάνετε τις δημοσιεύσεις με email, γράφοντας τη διεύθυνση σας στο πλαίσιο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
 • Μας ενημερώνετε για την άποψη σας σε οποιοδήποτε ζήτημα η εντοπίζετε προβλήματα και λύσεις χωρίς δημοσίευση.
 • Μας προτείνετε κοινωνικές ομάδες για να εκπροσωπήσουμε και οργανώσεις για να συμμαχήσουμε.
 • Βοηθάτε στη συμπλήρωση, διατύπωση, εμπλουτισμό των θέσεων μας χωρίς δημοσίευση.
 • Στέλνετε ηλεκτρονικό αρχείο με πληροφορίες για τη κίνηση στους γνωστούς σας .
 • Μοιράζετε φυλλάδια για τη κίνηση στους γνωστούς σας.
 • Ενημερώνετε προφορικά τους γνωστούς σας για τη κίνηση.
 περισσότερα...

ΝΕΑ ΑΡΧΗ