Σελίδες

ΗΠΑ και ομογένεια

Στις ΗΠΑ υπάρχουν δύο κόμματα, ένα δεξιό οι Ρεπουμπλικάνοι και ένα κεντρώο οι Δημοκρατικοί. Δεν υπάρχουν σοβαρές ακραίες εκπροσωπήσεις (δεξιά η αριστερά) γιατί φροντίζουν να τις εξαφανίζουν. Μέσα στο δύο κόμματα υπάρχουν διαφορετικές τάσεις και απόψεις.
Σε θέματα εσωτερικής πολιτικής έχουν κάποιες διαφορές. Στο εσωτερικό οι ΗΠΑ είναι από τις πιο δημοκρατικές χώρες και σε γενικές γραμμές σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και ειδικότερα του εμπορίου ναρκωτικών.
Στην εξωτερική πολιτική τα δύο κόμματα διαφέρουν λιγότερο. Η αρχή που επικρατεί είναι: το συμφέρον των ΗΠΑ πάνω από όλα. 
Έτσι στο εξωτερικό δεν διστάζουν να συνεργαστούν με κόμματα και οργανώσεις που είναι αντίθετες στα πιστεύω τους εφόσον εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Οι συμμαχίες μπορούν να αλλάζουν ανάλογα με τις συνθήκες και σημερινοί σύμμαχοι να γίνουν αυριανοί εχθροί και το αντίστροφο. Ενώ υπάρχει έντονος πατριωτισμός στο εσωτερικό, στο εξωτερικό συνήθως συνεργάζονται με μη πατριωτικά κόμματα.

Η ομογένεια των ΗΠΑ είναι υπερήφανη για την καταγωγή της και δίνει μεγάλη σημασία στη διατήρηση των παραδόσεων και της πολιτισμικής κληρονομιάς. Συνδετικός κρίκος της ομογένειας είναι η Εκκλησία από κοινωνική περισσότερο αλλά και θρησκευτική άποψη. Οι ομογενείς είναι συντηρητικής νοοτροπίας και μοιρασμένοι ανάμεσα στα δύο κόμματα. Λίγο περισσότεροι είναι στο Δημοκρατικό κόμμα που παραδοσιακά υποστηρίζει τους μετανάστες και τους πιο αδύναμους γενικότερα. Το Ελληνοαμερικανικό λόμπυ είναι αρκετά ισχυρό και συναγωνίζεται το πανίσχυρο Εβραϊοαμερικανικό λόμπυ. Οι σχέσεις των δύο κοινοτήτων, Ελληνικής και Εβραϊκής, είναι αγαθές και υπάρχει ευγενής ανταγωνισμός. 

Β.Ν.
Επαναπατρισμένος ομογενής