Σελίδες

Σχέσεις με ΗΠΑ

Υποστηρίζω καλύτερες και στενότερες σχέσεις με τις ΗΠΑ αλλά με αλλαγή του τρόπου διασύνδεσης. Στις ΗΠΑ βρίσκουμε πληθώρα κέντρων εξουσίας που εξυπηρετούν διαφορετικά συμφέροντα. Μερικά από αυτά έχουν αναπτύξει σχέσεις με πρόσωπα και οργανώσεις στη Ελλάδα που έχουν φιλική στάση προς τις ΗΠΑ. Αυτή η σχέση έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία από τη μεριά των ΗΠΑ.

Η Ελλάδα δεν έχει φροντίσει από τη μεριά της να δημιουργήσει σχέση με πρόσωπα και οργανώσεις στην Αμερική που έχουν φιλική στάση προς την Ελλάδα. Το δίκτυο είναι έτοιμο και δεν είναι άλλο από την ομογένεια. Οι ομογενείς υπερασπίζονται τα συμφέροντα της Ελλάδας χωρίς να τους το ζητήσει κανείς και είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές. Όμως είναι και πολίτες της Αμερικής και φθάνουν μέχρι εκεί που δεν θίγονται σοβαρά τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Το ελληνοαμερικανικό λόμπυ έχει αρκετή πολιτική και οικονομική δύναμη και το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη και τα δύο κόμματα, το Δημοκρατικό και το Ρεπουμπικανικό. Θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας, στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ να παίξει σημαντικό ρόλο η ομογένεια.

Ζ.Τ.
Επαναπατρισμένος ομογενής