Σελίδες

Οι αγορές πάντα εκδικούνται


Όποτε επιχειρείται παρέμβαση στην ελεύθερη λειτουργία των αγορών δημιουργούνται προβλήματα. Ο έλεγχος ενοικίων (συμβαίνει στο εξωτερικό) δημιουργεί έλλειψη στέγης. Ο κατώτατος μισθός αυξάνει την ανεργία. Οι κατώτατες τιμές αγροτικών προϊόντων προκαλούν υπερπροσφορά.
Πάντοτε οι αγορές εκδικούνται. Υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Στη περίπτωση του ελέγχου ενοικίου οι κερδισμένοι είναι αυτοί που κατορθώνουν να βρούν στέγη με χαμηλότερο ενοίκιο, ενώ οι χαμένοι είναι αυτοί που δεν κατορθώνουν να βρούν στέγη. Στη περίπτωση του κατώτατου μισθού οι κερδισμένοι είναι αυτοί που έχουν δουλειά γιατί παίρνουν μεγαλύτερο μισθό από αυτόν που θα έπαιρναν εάν η αγορά εργασίας λειτουργούσε ελεύθερα. Χαμένοι είναι οι άνεργοι.

Η ανταπόδωση των αγορών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να προτιμούνται άλλα μέτρα η να εφαρμόζονται διορθωτικά μέτρα. Ας εξετάσουμε τη περίπτωση του κατώτατου μισθού. Η ελεύθερη αγορά ενδεχομένως να διαμόρφωνε πολύ χαμηλές τιμές μισθών. Μια λύση θα ήταν η αρνητική φορολόγηση η το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Εάν πάραυτα εφαρμοσθεί ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να συνοδευτεί με κατώτατο συνεχές επίδομα ανεργίας για όλους.  
Το ενιαίο νόμισμα είναι μια παρέμβαση στην ελεύθερη λειτουργία των αγορών. Από τη στιγμή που στην ΕΕ υπάρχουν ξεχωριστά κράτη, το κάθε ένα θα έπρεπε να έχει το δικό του νόμισμα και η ισοτιμία του να διαμορφώνεται ελεύθερα από τις αγορές. Για να δικαιολογείται ενιαίο νόμισμα η ΕΕ θα έπρεπε να είναι ένα κράτος η να μοιάζει πολύ με ένα κράτος, δηλαδή να έχει μια κοινή γλώσσα, ενιαία διακυβέρνηση, ενιαίο φορολογικό σύστημα, ενιαίο νομοθετικό σύστημα κλπ. 
Πάλι υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Κερδισμένες είναι οι οικονομικά ισχυρές χώρες ενώ χαμένες είναι οι οικονομικά αδύναμες. Η οικονομική κρίση των χωρών του Νότου, εκτός από τη διεθνή οικονομική κρίση, έχει μια βασική αιτία: το ενιαίο νόμισμα. Είναι η εκδίκηση των αγορών. Θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα προβλήματα που δημιουργεί το ενιαίο νόμισμα στις αδύναμες χώρες. Οι λύσεις είναι:
  • Άμεση ομοσπονδοποίηση
  • Σπάσιμο σε μικρότερες νομισματικές ενώσεις αποτελούμενες απο χώρες οικονομικά ισοδύναμες
  • Μεταφορά πόρων από τις ισχυρές στις αδύναμες χώρες
η αλλιώς επιστροφή σε εθνικό νόμισμα.

Σάββας Π