Σελίδες

Ο Τρομοκράτης Τζών Λόκ

Ο Πρωθυπουργός κος Σαμαράς πιστεύει στην ιδεολογία του κοινωνικού φιλελευθερισμού. «Πατέρας» του κλασικού φιλελευθερισμού θεωρείται ο Τζων Λοκ ( 1632 -  1704).  Ήταν Άγγλος φιλόσοφος και ιατρός,  ένας από τους πλέον σημαίνοντες στοχαστές του Διαφωτισμού, προφήτης του καπιταλισμού, απολογητής της αστικής τάξης, υπερασπιστής της κοινωνικής αλληλεγγύης, ιδρυτής του ατομικισμού, πρόδρομος της ρουσσωικής γενικής βούλησης. Η πολιτική του φιλοσοφία επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την Αμερικανική Επανάσταση, το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, την Γαλλική Επανάσταση καθώς και το πρώτο Σύνταγμα της Γαλλίας, και με αυτόν τον τρόπο τα Συντάγματα των περισσοτέρων φιλελευθέρων κρατών.
Ο Άγγλος φιλόσοφος θεωρούσε ότι οι άνθρωποι σε φυσική κατάσταση δεν ήταν τόσο επιθετικοί, αλλά κυρίως κοινωνικοί, δημιουργικοί, λογικοί και σώφρονες. Ενδιαφέρονταν έτσι να συγκροτήσουν πολιτισμένες κοινωνίες. Γι' αυτό συνήπταν «κοινωνικό συμβόλαιο» με το κράτος με αμοιβαίους όρους. Αποδέχονταν να περιορίσουν την ελευθερία τους και σε αντάλλαγμα το κράτος έπρεπε να εγγυηθεί για τη διασφάλιση των φυσικών τους δικαιωμάτων: της ζωής, της ελευθερίας, της ιδιοκτησίας. Εάν το κράτος παραβίαζε το «κοινωνικό συμβόλαιο», οι άνθρωποι είχαν δικαίωμα να το λύσουν και να εξεγερθούν.
"Αν ένας ηγεμόνας χρησιμοποιεί την εξουσία του εναντίον του λαού του, τότε ο λαός έχει το δικαίωμα να τον αντιμετωπίσει με Βία. Ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπιστεί η παράνομη βία της εξουσίας είναι η ίδια η Βία."
Δοκίμια περί διακυβερνήσεως.  http://5thwaypolitics.blogspot.gr/p/5.html

Δημήτρης Κ