Δημοψήφισμα για Μνημόνια, χρέος, ευρώ, ΕΕΗ περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας είναι ένα λαμπρό παράδειγμα Δημοκρατίας. Ο Ντέιβιντ Κάμερον πρέπει να μείνει στην Ιστορία με χρυσά γράμματα, ανεξάρτητα για τους λόγους που έκανε το Δημοψήφισμα. Το ελληνικό Δημοψήφισμα του Ιουλίου 2015 έγινε κάτω από συνθήκες χρονικής πίεσης, πολύ πρόχειρα  και χωρίς καλή προετοιμασία. Οι πολίτες ψήφισαν με συντριπτική πλειοψηφία ΟΧΙ αλλά δεν ψήφισαν έξοδο από το ευρώ. Απο τη στιγμή η ΕΕ σωστά η λάθος δεν δέχτηκε την ετυμηγορία του ελληνικού λαού, πιθανότατα η εφαρμογή του ΟΧΙ να είχε ως συνέπεια και την έξοδο από την ΕΕ, κάτι για το οποίο δεν ψήφισε ο ελληνικός λαός. Χρέος, μνημόνια, ευρώ, ΕΕ είναι ένα πακέτο θεμάτων που έχουν μεγάλη αλληλεξάρτηση.
Έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο για αυτά τα ζητήματα, σε περίπτωση που μας δώσει ο λαός τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε. Το σχέδιο μας δεν είναι άλλο από Δημοψήφισμα. Όμως δεν είναι τόσο απλό. Σημασία έχει τι θα προηγηθεί πριν φτάσουμε στο Δημοψήφισμα.
Επί της αρχής είμαστε υπερ της Ευρωπαϊκής ιδέας. Βάζουμε όμως τα συμφέροντα των Ελλήνων πάνω από όλα. Δεν θα δεχτούμε τη καταστροφή της Ελλάδας για να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ιδέα. 
Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι το ενιαίο νόμισμα αποδυνάμωσε τη παραγωγική βάση της χώρας και ήταν μεγάλο πλήγμα για τις εξαγωγές της. Το λέει η οικονομική θεωρία. Η ανατίμηση ενός νομίσματος αυτές τις συνέπειες έχει. Το ευρώ είναι ανατιμημένο σε σχέση με τη δραχμή καθώς η ισοτιμία του κατά προσέγγιση δημιουργείται με τον ίδιο τρόπο όπως η ECU. Το ευρώ είναι ένα καλάθι νομισμάτων των χωρών της Ευρωζώνης με βαρύτητα ανάλογη του μεγέθους της οικονομίας της κάθε χώρας. Επίσης η κοινή αγορά και πολλές πολιτικές της ΕΕ έπληξαν την παραγωγική βάση της Ελλάδας. Η απόφαση όμως παραμονής στην Ευρωζώνη η την ΕΕ είναι αρκετά σύνθετη και δεν έχει μόνο οικονομικές παραμέτρους.
Είναι γεγονός ότι η δημιουργία Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης θα λύσει αρκετά οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας. Οι ΗΠΕ θα δημιουργηθούν από τις χώρες που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ενοποίησης δηλαδή την Ευρωζώνη. Οι ΗΠΕ όμως μπορεί να δημιουργηθούν σε 100 χρόνια η να μη δημιουργηθούν ποτέ. Επίσης δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό το να σταματήσει η Ελλάδα να είναι κράτος και να γίνει πολιτεία της Ευρώπης. Όπως είναι λογική άποψη των Φεντεραλιστών, έτσι είναι και λογική όσων θέλουν να παραμείνει η Ελλάδα ανεξάρτητο η εξαρτημένο κράτος.
Εάν αναλάβουμε τη διακυβέρνηση, θα ξεκινήσουμε συζητήσεις με την ΕΕ. Δεν θα είναι όμως οι ατέλειωτες συζητήσεις που δεν καταλήγουν πουθενά. Φίλοι της Νέας Αρχής έχουν κατά καιρούς κάνει προτάσεις για εναλλακτικές δομές της ΕΕ. Ως ελληνικό κόμμα δεν είναι δική μας δουλειά να τις μελετήσουμε προσεκτικά. Αυτό αφορά την ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά κόμματα. Εάν και όταν δημιουργήσουμε το ευρωπαϊκό κόμμα EFINS (Europeans for Final Ideology and New Start) θα ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα. Τις προτάσεις θα τις παρουσιάσουμε στην ΕΕ ως εναλλακτικές.
Κυρίως μας ενδιαφέρει το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών μέσα στην ΕΕ και οι εναλλακτικές της Ελλάδας. Δύο ακραίες εναλλακτικές είναι οι ΗΠΕ και η έξοδος από την Ευρωζώνη η/και την ΕΕ. Ενδιάμεσα υπάρχουν όμως και πολλές άλλες που έχουμε κατά καιρούς παρουσιάσει. Ένα παράδειγμα είναι το διπλό νόμισμα. Τις διάφορες εναλλακτικές δεν τις έχουμε μελετήσει σε βάθος αλλά τις έχουμε απλά προσδιορίσει και περιγράψει. Ο λόγος είναι απλός. Μπορεί να μην υφίστανται. Εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των ΗΠΕ, τότε δεν υφίσταται ως εναλλακτική και δεν χρειάζεται να εξεταστεί λεπτομερώς. Παράλληλα θα κάνουμε συζητήσεις με ΗΠΑ, Ρωσία, Κϊνα κλπ για αναζήτηση άλλων εναλλακτικών. Στις ΗΠΑ έχουμε ένα ισχυρό σύμμαχο, την ελληνική ομογένεια.
Τις εναλλακτικές θα τις εξετάσουμε συνολικά και διεξοδικά και όχι αποσπασματικά. Το ΟΧΙ στο Μνημόνιο ενδεχομένως να  έχει συνέπειες για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη η/και την ΕΕ. Θα εξετάσουμε προσεκτικά όλες τις εναλλακτικές που υπάρχουν και όχι τις ανύπαρκτες. Θα προσδιορίσουμε επίσης και όλες τις συνέπειες των διάφορων εναλλακτικών. Θα φροντίσουμε να γίνει εκτεταμένος δημόσιος διάλογος όπου όλες οι πλευρές θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις απόψεις τους, χωρίς προπαγάνδα και μονομερή ενημέρωση.
Αφού ο ελληνικός λαός ενημερωθεί για τις εναλλακτικές που υπάρχουν και αντιληφθεί σωστά όλες τις συνέπειες, θα κληθεί να αποφασίσει με ένα Δημοψήφισμα. Εμείς θα κρατήσουμε ουδέτερη στάση. Ενδέχεται να μην εμπλακούμε στη διαδικασία αντιπαράθεσης απόψεων. Εναλλακτικά θα φροντίσουμε οι άνθρωποι μας να εκφράσουν όλες τις απόψεις, κάτι ανάλογο με ότι έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου και στα δύο κόμματα εκφράστηκαν και οι δύο τοποθετήσεις. Θα δώσουμε στον Ελληνικό λαό τη δυνατότητα να αποφασίσει συνολικά για Μνημόνια, χρέος, ευρώ, ΕΕ. Ότι αποφασίσει θα το εφαρμόσουμε καθώς θα έχουμε πρόσωπα που θα έχουν στηρίξει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα.   

  ΝΕΑ ΑΡΧΗ