Η Νέα Αρχή φέρνει την Βρετανία πίσω στην ΕΕ

Η βασικότερη αιτία που οι Βρετανοί ψήφισαν υπέρ του Brexit ήταν η μετανάστευση. Αυτό είχε δύο παραμέτρους. Η μία παράμετρος ήταν οι παράνομοι μετανάστες που μπορούσαν με ευκολία να περάσουν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η δεύτερη παράμετρος ήταν πολίτες ευρωπαϊκών κρατών που νόμιμα μετανάστευαν στην Μεγάλη Βρετανία.
Εάν υιοθετηθεί συνολικά από την ΕΕ, το μοντέλο που περιγράψαμε στο προηγούμενο άρθρο, θα ελαττωθεί σημαντικά η παράνομη μετανάστευση.
Όταν κάποιος μετανάστης ξέρει ότι εάν πάει σε μια χώρα της ΕΕ, θα δουλεύει κυρίως για να πληρώνει το φόρο μετανάστευσης, θα προτιμήσει να μείνει στη χώρα του. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα αντίστοιχο μοντέλο για την εσωτερική μετανάστευση εντός ΕΕ.
Σε αυτή τη περίπτωση ο μετανάστης που προέρχεται από χώρα της ΕΕ, θα έχει άμεσα δικαίωμα εργασίας και δεν θα χρειάζεται να περιμένει 1-2 χρόνια για να το αποκτήσει. Το δικαίωμα αυτό όμως θα είναι με κάποιο κόστος. Δηλαδή θα έχουμε ελεύθερη μετακίνηση αλλά με κόστος. Θα υπάρχει ένας φόρος εσωτερικής μετανάστευσης στην ΕΕ όπως και στη περίπτωση των παράνομων μεταναστών από χώρες ΕΕ. 
Το ύψος του φόρου είναι αντιστρόφως ανάλογο του μεγέθους της εσωτερικής μετανάστευσης. Όσο ψηλότερος ο φόρος, τόσο μικρότερη η εσωτερική μετανάστευση εντός της ΕΕ. Είναι εφικτό προσδιοριστεί με μελέτες το μέγεθος της εσωτερικής μετανάστευσης για κάθε επίπεδο φόρου. Ενδεχομένως κάθε χώρα να μπορούσε να προσδιορίσει διαφορετικά τον φόρο ώστε να ελέγχει καλύτερα το μέγεθος της μετανάστευσης από άλλες χώρες της ΕΕ.
Δεν είναι μόνο η Βρετανοί που είχαν πρόβλημα και με τις δύο παραμέτρους της μετανάστευσης αλλά και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Στη περίπτωση της Βρετανίας ήταν ο βασικός λόγος εξόδου από την ΕΕ. Εάν λυθεί αυτό το πρόβλημα με το μοντέλο που προτείνουμε, πιθανότατα οι Βρετανοί να ψηφίσουν διαφορετικά σε ένα νέο δημοψήφισμα και να επιστρέψουν στην ΕΕ πριν προλάβουν να φύγουν.