0% Ανεργία

Η ανεργία είναι ένα σοβαρότατο κοινωνικό πρόβλημα που:
§                     Διασπά τον κοινωνικό ιστό και μπορεί να προκαλέσει κοινωνικές εκρήξεις. 
§                     Δημιουργεί οικονομικές δυσκολίες  που φθάνουν σε ακραίες καταστάσεις όπως ασιτία, έλλειψη στέγης κλπ.  
§                     Προκαλεί σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε βαριά κατάθλιψη ακόμη και σε αυτοκτονία.  
§                     Αυξάνει την εγκληματικότητα και τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ.
§                     Αυξάνει το μεταναστευτικό ρεύμα προς το εξωτερικό μεγάλο μέρος του οποίου είναι άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Οι περισσότεροι δεν γυρίζουν πίσω όταν η κατάσταση διορθώνεται.


Προτείνουμε σειρά μέτρων για τη δραστική μείωση της ανεργίας με βασικούς άξονες :
§                     Μείωση εβδομαδιαίας εργασίας σε 30 -35 ώρες και  ανάλογη μείωση αποδοχών και εισφορών.
§                     Αποτελεσματική καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. 
§                     Αρνητική φορολόγηση
Δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. Η ανάπτυξη που ακούμε τόσα χρόνια και που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, δεν έρχεται και εάν ποτέ έρθει θα προκαλέσει αργή σταδιακή μείωση στα επίπεδα ανεργίας και θα πάρει πολλά χρόνια μέχρι να έρθουν σε φυσιολογικά επίπεδα.  Πώς θα αντέξουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέχρι τότε;  Τα μέτρα που προτείνουμε έχουν ήδη καθυστερήσει υπερβολικά και έπρεπε να έχουν εφαρμοσθεί από την αρχή της κρίσης.  Θα είχαν αποφευχθεί κάποιες αυτοκτονίες.  Οι άνθρωποι αυτοί που έφυγαν από τη ζωή δεν γυρίζουν πίσω.

1) Μείωση εβδομαδιαίας εργασίας σε 30 -35 ώρες και  ανάλογη μείωση αποδοχών και εισφορών.
Η ανεργία βρίσκεται περίπου στο 25%. Η προτεινόμενη μείωση είναι της τάξης του 12,5% - 25% σε ώρες εργασίας και αποδοχές που θα φέρει όμως επίπεδα ανεργίας 14,3% και 0% αντίστοιχα όπως προκύπτει:

(75 χ 40)/35 = 85,7     100 - 85,7 = 14,3
(75 χ 40)/30 = 100     100 – 100 =  0

Στη δεύτερη περίπτωση το ποσοστό ανεργίας δεν θα είναι ακριβώς 0% αλλά κάπου εκεί κοντά, λόγω δομικής και εποχιακής ανεργίας. Θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό με νόμο οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε ανάλογες προσλήψεις με τη μείωση των ωρών απασχόλησης.  Είναι απορίας άξιο γιατί δεν έχει εφαρμοσθεί ακόμη το μέτρο αυτό καθώς:

§                     Δεν θα έχει επίπτωση  στις επιχειρήσεις ούτε στα ταμεία εάν οι αποδοχές και οι εισφορές είναι ανάλογες με τις ώρες εργασίας.
§                     Θα είναι στη κυριολεξία σωτήριο για κάποιες κατηγορίες όπως μακροχρόνια ανέργους και οικογένειες με δύο γονείς ανέργους.
§                     Οικογένειες με έναν άνεργο και έναν εργαζόμενο θα ωφεληθούν. Θα μειωθεί μεν το εισόδημα του εργαζόμενου μέλους της οικογένειας αλλά θα αυξηθεί το συνολικό οικογενειακό εισόδημα καθώς το άνεργο μέλος θα βρεί εργασία.
§                     Οικογένειες με δύο εργαζόμενους θα δουν μια μικρή μείωση στα εισοδήματα τους.  Στην σημερινή οικονομική κατάσταση οι οικογένειες αυτές είναι λίγες και προνομιούχες και θα πρέπει να υποστούν μια θυσία για να βοηθήσουν τα αδέλφια τους, τους γονείς τους η τα παιδιά τους καθώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποιο στενό συγγενικό τους πρόσωπο είναι άνεργο.  Παράλληλα όμως θα έχουν σημαντικά οφέλη όπως περισσότερο χρόνο για τις αγαπημένες τους ασχολίες, μείωση φόρων, επαγγελματική ασφάλεια, καλύτερη ψυχολογία (εξηγούνται πιο κάτω). 
§                     Το κράτος δηλαδή το σύνολο των φορολογούμενων θα ωφεληθεί καθώς θα μειωθούν επιδόματα και επιδοτήσεις ανέργων.  
§                     Θα αλλάξει η ψυχολογία όλων διότι και αυτοί που ακόμη κρατούν τις δουλειές τους βρίσκονται υπο το διαρκή φόβο της απόλυσης. 
§                     Θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος καθώς θα δείξει ότι μεριμνά και ενδιαφέρεται για τους πολίτες του και δεν τους εγκαταλείπει στο «έλεος του Θεού».
§                     Θα βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση καθώς η οικονομία είναι σε μεγάλο βαθμό ψυχολογία.

2) Αποτελεσματική καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. 
Η καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας και θα μειώσει την ανεργία των Ελλήνων.
Σε περίπτωση που εφαρμοστεί αποτελεσματικά το μέτρο της καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης δεν χρειάζεται να μειωθεί η εργασιακή εβδομάδα σε 30ωρο ούτως ώστε να μειωθεί η ανεργία σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα.