Συμπληρώστε τα κενά

Καθένας όπως νομίζει

Οι ____________
Τα φάγανε μαζί με τους φίλους τους.
Είναι όλοι βαθύπλουτοι από τα λεφτά σας.
Έκαναν τη χειρότερη κακοδιαχείριση που μπορούσε να γίνει.
Εκτίναξαν το δημόσιο χρέος στα ύψη.
Έφεραν τη χώρα στη καταστροφή.
Παρέδωσαν την εθνική κυριαρχία.
Εξακολουθούν να τα τρώνε με τους φίλους τους λίγο πιο διακριτικά.
Σας άφησαν χωρίς δουλειά.
Σας έκοψαν μισθούς και συντάξεις.
Σας έχουν τσακίσει στους φόρους.
Σας πήραν τις καταθέσεις.
Θα σας πάρουν και τα ακίνητα.
Κατέστρεψαν τελείως τις ζωές σας.
Θα σας κάνουν πάμφτωχους η θα σας στείλουν στο τάφο.

Εσείς
Αντί να τους στείλετε για εκτέλεση,
τους στέλνετε στη Βουλή.

Πόσο τελείως ___________ είστε τέλος πάντων!

Δημήτρης Ξ