Ανταγωνιστικότητα

Διάφοροι κύκλοι επιχειρούν να ισχυριστούν βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στηριζόμενοι στη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Πράγματι το ΙΤΣ  έγινε ελάχιστα θετικό, περίπου στο 1 δις, από -34 δις που ήταν το 2008. Η διαφορά προήλθε κυρίως από τη μείωση των εισαγωγών απο 63 δις στα 40 δις. Η μείωση των εισαγωγών ήταν αναμενόμενη λόγω της ύφεσης καθώς η ζήτηση μειώθηκε. Μικρότερες βελτιώσεις έγιναν επίσης στα ισοζύγια εισοδημάτων και τρεχουσών μεταβιβάσεων. Το ισοζύγιο υπηρεσιών είναι περίπου σταθερό. 

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν ελάχιστα από 20 δις στα 22,5 δις. Η εσωτερική υποτίμηση δεν είχε καμία επίπτωση στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.  Όταν η πορεία της οικονομίας αναστραφεί αναμένεται πάλι εκτίναξη του ΙΤΣ. 

Δημήτρης Κ