Σελίδες

ΠΑΓΚΟΣ/ΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω είναι συλλογή άρθρων γύρω από θέμα στα οποία έχει γίνει και επεξεργασία.
____________________________________________________

Την  ΕΕ πρέπει να την δούμε στο πλαίσιο της ΠΕ (Παγκόσμιας Ένωσης) που είναι και ο τελικός στόχος. Μία κυβέρνηση, ένα νόμισμα και ενδεχομένως μια γλώσσα και μια θρησκεία. Το ενιαίο παγκόσμιο νόμισμα θα αργήσει. Σε πρώτη φάση θα επικρατήσουν σε όλο το κόσμο λίγα νομίσματα πού θα συνδέονται μεταξύ τους. Η Παγκόσμια κυβέρνηση θα διαχειρίζεται τα αποθέματα ενέργειας και νερού, τη παραγωγή τροφίμων κλπ. Θα είναι όλα Οικουμενικά. Μερικά από τα επιχειρήματα υπέρ της ΠΕ είναι:
 • θα σταματήσουν οι πόλεμοι που είναι κυρίως εθνικοί η θρησκευτικοί
 • θα υπάρχει οικονομική συνεργασία η οποία θα δημιουργήσει οικονομική ευημερία
 • θα γίνεται καλύτερη διαχείριση πόρων
 • δεν θα υπάρχουν φτωχές και πλούσιες χώρες και όλος ο κόσμος θα βρίσκεται στο ίδιο βιοτικό επίπεδο.
Εγείρονται όμως και αρκετά ερωτήματα:
 • Θα εξακολουθήσουν να υφίστανται κράτη διατηρώντας τη γλώσσα, τη θρησκεία και το πολιτισμό τους;
 • Μήπως χάσουν οι λαοί κάθε έλεγχο στη διαμόρφωση τη μοίρα τους;
 • Μήπως μαζί με τα θετικά έρθουν και αρνητικά;
 • Μήπως το ωραίο όνειρο είναι πρόφαση και καλύπτει άλλους σκοπούς;
 • Μήπως μειωθεί η διαφορά του βιοτικού επιπέδου ανάμεσα σε περιοχές του πλανήτη αλλά αυξηθεί η ανισοκατανομή χρήματος και πλούτου;
 • Μήπως ο έλεγχος όλου του κόσμου είναι στα χέρια μια μικρής ομάδας που θα προωθεί τα συμφέροντα της σε βάρος των πολλών;
 • Μήπως μειωθούν οι ανθρώπινες ελευθερίες;
Η ΕΕ και το ευρώ δεν θα έπρεπε να είναι αυτοσκοποί αλλά μέσα για τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών. Στην Ελλάδα μας ενδιαφέρει η δική μας ευημερία και όχι των Γερμανών η των Ινδών. Όποιοι Έλληνες πολιτικοί βάζουν την επιτυχία του εγχειρήματος της ΕΕ και κατά προέκταση της ΠΕ παραπάνω από τα συμφέροντα των Ελλήνων είναι απλά προδότες.
Οι υπέρμαχοι της ΠΕ δεν έχουν ενιαίες απόψεις και επικρατούν διάφορες τάσεις. Οι αντιπαραθέσεις είναι πολύ μεγάλες για το τρόπο, τους συσχετισμούς, τις ζώνες επιρροής. Πως θα γίνουν οι ομαδοποιήσεις των χωρών; Τι βαθμό ανεξαρτησίας θα έχουν οι χώρες; Ποια είναι τα βήματα και με ποια σειρά; Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι και ποιοι οι χαμένοι; Όλα αυτά τα θέματα είναι ανοιχτά. Εάν οι εντάσεις μεγαλώσουν υπάρχει περίπτωση να μην πραγματοποιηθεί το σχέδιο.
        Παντού σε όλο το κόσμο δημιουργούνται εμπορικές, οικονομικές, νομισματικές, πολιτικές ενώσεις. Η ΕΕ είναι εξαιρετικής σημασίας διότι αποτελεί ένα πείραμα για την εξαγωγή του μοντέλου πάνω στο οποίο θα στηριχτεί η ΠΕ. Οι αντιπαραθέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο είναι για το ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι και ποιοι θα είναι οι χαμένοι κατά τη δημιουργία της ΠΕ. Το μοντέλο που ακολουθείται στην ΕΕ είναι σαφώς εις βάρος του Νότου και υπέρ του Βορρά.