Σελίδες

Φωτιά και τσεκούρι

Φωτιά και τσεκούρι στους Καθεστωτικούς
που δεν θα έρθουν μαζί μας
Αναφέρουμε σε προηγούμενα άρθρα ότι θα αξιοποιήσουμε τους ικανούς και έντιμους Καθεστωτικούς. Αυτό με μια προϋπόθεση. Ότι θα έρθουν μαζί μας πριν το τελευταίο στάδιο της Επανάστασης ενάντια στο Καθεστώς. Στο τελευταίο στάδιο η προσέλευση θα είναι μαζική. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πότε θα είναι το τελευταίο στάδιο. Ακόμη και να γνωρίζαμε δεν θα το δημοσιοποιούσαμε. Ούτε πρόκειται να βγάλουμε κάποια ανακοίνωση πριν το τελευταίο στάδιο. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Οι μετανοήσαντες της τελευταίας στιγμής δεν θα αξιοποιηθούν.
Οι Καθεστωτικοί δεν μπορούν να έχουν «και τη πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο». Δεν μπορούν εκ του ασφαλούς να απολαμβάνουν τα προνόμια της Καθεστωτικής ιδιότητας ενώ άλλοι αγωνίζονται ενάντια στο Καθεστώς και μετά να έχουν την απαίτηση να αξιοποιηθούν κατάλληλα.
Έχουν δύο εναλλακτικές για να έρθουν μαζί μας. Η μία είναι να εγκαταλείψουν τα Καθεστωτικά κόμματα και να έρθουν στη Νέα Αρχή. Η άλλη εναλλακτική είναι να ενταχθούν στη Πέμπτη Φάλαγγα της Νέας Αρχής που υπάρχει ήδη μέσα στα Καθεστωτικά κόμματα. Έχουμε εξηγήσει τους λόγους που από τα τρία Καθεστωτικά κόμματα, εστιάζουμε περισσότερο στη Νέα Δημοκρατία.
Η ιστορία δίνει σημαντικά διδάγματα. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν δεν μπορούσε να πείσει τους Έλληνες να ξεσηκωθούν εναντίον των Τούρκων, χρησιμοποίησε τη τακτική «φωτιά και τσεκούρι».

Εις Ελόγου Σας χωρία της Λιοδώρας, όλα από Ζάτουνα έως Ασπρα Οσπήτια. Ευθύς όπου λάβετε το παρόν μου να ακούσετε την φωνήν του γενναιοτάτου χιλιάρχου Δημητράκη Πλαπούτα, τον οποίον διορίζω με πληρεξουσιότητα να πάρη τα άρματα σας και όλοι μαζύ να ελθήτε το ογληγορώτερον κατά το χρέος σας. Του έδωσα άδεια δια εκείνους από εσάς όπου δεν θελήσουν να θύση και να απολέση με φωτιά και τζεκούρι, οι δε λοιποί είσθε εις την αγάπην μου και κάμνετε το χρέος σας με προυθυμίαν, και ελπίζω ότι θ' ακολουθήσετε χωρίς δυσκολίας. Ακολουθήσατε λοιπόν καθώς σας γράφω και ακολουθήσατε τον Καπιτάν Δημητράκη να προφθάσετε το ογληγορώτερον.

15 Ιουνίου 1822, Σαραβάλι εκ της πολιορκίας Πατρών,
Ο Στρατηγός Θεόδωρος Κολκοτρώνης

«Φωτιά στα σπίτια και τσεκούρι στην περιουσία και το λαιμό 
εκείνων που κάνουν τα χατίρια των Τούρκων. 
Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους!». Τελικά αποδείχθηκε πολύ πιο αποδοτικό από τις πατριωτικές και φιλελεύθερες νουθεσίες. Η τακτική «φωτιά και τσεκούρι» έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί και μετά την ανατροπή του Καθεστώτος. Αυτονόητο είναι ότι ο όρος «φωτιά και τσεκούρι» χρησιμοποιείται μεταφορικά και όχι κυριολεκτικά. Αναφέρεται σε δυσάρρεστες συνέπειες μέσα στα πλαίσια του νόμου. Όποιος Καθεστωτικός δεν έρχεται μαζί μας με τον ένα η τον άλλο τρόπο, θα αντιμετωπίσει «φωτιά και τσεκούρι». Αφορά όλη την ιεραρχία των Καθεστωτικών, από τη ηγεσία μέχρι το τελευταίο μέλος μιας κομματικής Οργάνωσης και τον απλό υποστηρικτή.  
Η εκστρατεία «φωτιά και τσεκούρι» έχει συστηματική προσέγγιση και ολοκληρώνεται σε τρία στάδια: 1) εντοπισμός 2) πειθώ 3) φωτιά και τσεκούρι. Ο εντοπισμός δεν είναι πλέον εύκολη υπόθεση για στελέχη μεσαίου και χαμηλού επιπέδου, γιατί πολλοί από αυτούς κρύβονται. Χρειάζεται και λίγη πονηριά για να να αποκαλυφθούν. Η πειθώ περιλαμβάνει επιχειρήματα που έχουν αναλυθεί διεξοδικά σε προηγούμενα άρθρα. Το στάδιο της πειθούς μπορεί να διαρκέσει αρκετό διάστημα. Δεν περιμένουμε να αλλάξουν μυαλά με τη μια. Ίσως χρειαστεί προσπάθεια και επιμονή. Αρκετοί θα πεισθούν αλλά πολλοί θα είναι ανεπίδεκτοι όποιας επιχειρηματολογίας. Αυτοί θα αντιμετωπίσουν «φωτιά και τσεκούρι».
Ο αντίλογος σε όλα αυτά μπορεί να είναι ο εξής: « Είναι σωστά και ωραία πράγματα όλα αυτά»; Η απάντηση είναι όχι. Είναι σωστό όμως που η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ λεηλάτησαν και κατέστρεψαν τη χώρα; Είναι σωστό που «τρώνε με χρυσά κουτάλια» επί 40 χρόνια και τώρα καλούμαστε όλοι εμείς οι άλλοι να πληρώσουμε τα λάθη τους και τα κλεμμένα; Είναι σωστό που κρατιούνται στην εξουσία με τη προπαγάνδα, τα ψέματα και τη πλύση εγκεφάλου από τα ΜΜΕ; Είναι σωστό που ακόμη υπάρχουν, χάρη στη στήριξη μεγαλοπαραγόντων που αποβλέπουν στο προσωπικό τους όφελος, σε βάρος του ελληνικού λαού; Είναι σωστό να τους επιτρέψουμε να ξαναέρθουν στη εξουσία και να οδηγήσουν τη χώρα στην απόλυτη καταστροφή; Είναι σωστό να φτάσουμε σε ακραίες καταστάσεις για να απαλλαγούμε από αυτούς; 
Το Κακό αυτού του κόσμου δεν αντιμετωπίζεται με το αγαθούς τρόπους. Έχουμε πόλεμο με το Καθεστώς και στον πόλεμο επιτρέπονται σχεδόν όλα. Πριν κηρύξουμε τον πόλεμο, τους δώσαμε πολλές ευκαιρίες και προειδοποιήσεις αλλά μας αγνόησαν και «σφύριζαν αδιάφορα». Τώρα βρισκόμαστε σε μετωπική σύγκρουση. Ο νικητής τα παίρνει όλα και δεν θα υπάρξει έλεος για τους ηττημένους. Ας διαλέξει καθένας με ποια πλευρά είναι, μαζί μας η με τους Καθεστωτικούς. Η απόφαση αυτή μπορεί να αποδειχθεί πολύ κρίσιμη.