Σελίδες

Εάν είμαστε κυβέρνηση

Το πρώτο που θα κάναμε, θα πηγαίναμε στις Βρυξέλλες και τους ρωτάγαμε για πότε προβλέπεται η δημιουργία Ομοσπονδίας. Το πιθανότερο είναι ότι θα παίρναμε μια ασαφή απάντηση γιατί μάλλον δεν υπάρχει άμεση προοπτική. Θα επιμέναμε για να μας δώσουν συγκεκριμένη απάντηση. Με βάση αυτή την απάντηση θα ενεργούσαμε. Εάν μεν η Ομοσπονδία πρόκειται να γίνει σύντομα δηλαδή μέσα στο πολύ ένα χρόνο, καλώς.

Αλλιώς θα λέγαμε στους Ευρωπαίους: « Το ενιαίο νόμισμα έχει καταστρέψει την Ελληνική οικονομία. Τον Ελληνικό λαό τον ενδιαφέρει μακροχρόνια να αποτελέσει μέρος του στενού πυρήνα της ΕΕ. Πρέπει όμως να σώσουμε την οικονομία μας. Τι λύση μπορούμε να βρούμε ώστε και να σώσουμε την οικονομία μας χωρίς να χάσουμε την Ευρωπαϊκή προοπτική;»
Είναι ψέμα των προπαγανδιστών ότι εάν η Ελλάδα βγει από το ευρώ, τότε χάνεται η ευρωπαϊκή προοπτική. Η ευρωπαϊκή προοπτική μπορεί να χαθεί εάν έρθουμε σε οξεία σύγκρουση με τους Ευρωπαίους. Σύγκλιση σε νομοθετικά, φορολογικά κλπ ζητήματα μπορεί να πραγματοποιείται και εκτός ευρώ. Επίσης είναι ψέμα των προπαγανδιστών ότι η έξοδος από το ευρώ θα είναι οριστική. Μπορεί να είναι προσωρινή. Προσωρινή βέβαια δεν νοείται για 1-2 χρόνια αλλά 5-10 χρόνια. Ήδη έχουν περάσει έξι χρόνια από τότε που μπήκαμε στα Μνημόνια. Εάν είχαμε βγει από το ευρώ το 2010, τώρα θα πλησίαζε η ώρα να ξαναμπούμε.
Επίσης θα βλέπαμε το θέμα σε βάθος χρόνου και από παγκόσμια άποψη. Η ΕΕ φαίνεται ότι είναι το πρώτο βήμα και όχι το τελευταίο της δημιουργίας παγκόσμιων Ενώσεων. Ποιός είναι ο σχεδιασμός για τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου η της Μεσογείου γενικότερα; Σε ποια Ένωση θα συμμετέχουν; Ένα σενάριο είναι να δημιουργηθεί ΕυρωΜεσογειακή Ένωση. Μήπως είναι καλύτερα η Ελλάδα να προσαρτιστεί στην ΕΜΕ ( ΕυρωΜεσογειακή Ένωση) μέσω της ΑνατολικοΜεσογειακής  η Μεσογειακής Ένωσης;
Το άλλο θέμα που θα θέταμε στην ΕΕ είναι η δημιουργία γεωγραφικών τομέων η γεωγραφική τμηματοποίηση. Οι ΗΠΑ έχουν πληθυσμό λίγο περισσότερο από 300 εκατομμύρια και έχουν σχετική γεωγραφική ομοιογένεια. Η ΕΕ έχει πληθυσμό περισσότερο από 500 εκατομμύρια και είναι πολύ πιο ανομοιογενής γεωγραφικά από άποψη οικονομική, πολιτισμική, πολιτική και κοινωνική. Δεν μπορεί μια τόσο ανομοιογενής Ένωση να διοικείται  από τις Βρυξέλλες. Αυτό μπορούσε να γίνει για την Benelux και όσο η ΕΕ αποτελείτο από λίγες σχετικά χώρες.
Ένας τομέας θα πρέπει να είναι ο Νοτιανατολικός με κέντρο την Αθήνα. Εάν οι τομείς έχουν χωριστά νομίσματα είναι ένα ζήτημα. Θα μπορούσαν να έχουν για κάποιο διάστημα χωριστά νομίσματα που θα συνδέονται μεταξύ τους και σε βάθος χρόνου να γίνουν ενιαίο νόμισμα. Ο βαθμός ανεξαρτησίας των τομέων είναι επίσης ένα άλλο ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρούμε απαραίτητη τη γεωγραφική τμηματοποίηση (όχι διάσπαση) της ΕΕ.
Με βάση τις απαντήσεις που θα παίρναμε από την ΕΕ, θα αναθέταμε σε ομάδες επιστημών να εξετάσουν τις εναλλακτικές για την Ελλάδα. Μετά θα τις παρουσιάζαμε με κάθε ειλικρίνεια στον Ελληνικό λαό και θα τον αφήναμε να αποφασίσει. Αυτό θα κάναμε σχετικά με τα θέματα της ΕΕ. Θα κάναμε πολύ περισσότερα για άλλα θέματα.
Είναι απόλυτα επιτακτική ανάγκη να εξαφανιστεί (μονοψήφια ποσοστά) το αποτυχημένο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όσο υπάρχει και διεκδικεί την εξουσία θα κάνει ότι έκανε για 40 χρόνια. Μόνο τη καταστροφή της χώρας και τη δυστυχία θα φέρνει. Όταν η Νέα Δημοκρατία πάψει να είναι κόμμα εξουσίας, θα αρχίσει να ανατέλλει σιγά σιγά ο ήλιος για την Ελλάδα και θα βγει από το βαθύ σκοτάδι.