Σελίδες

Σχεδιασμός Νέας Αρχής

Εξετάζουμε διάφορα σενάρια ως προς την πορεία της κίνησης:
  • συμμετοχή σε ευρύτερο σχήμα της κέντρο + δεξιάς
  • ενσωμάτωση σε κοινοβουλευτικό κόμμα της κέντρο + δεξιάς
  • αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές 
Αρχικός μας σχεδιασμός ήταν η συμμετοχή σε ένα ευρύτερο πολιτικό σχήμα στη κεντροδεξιά. Έχει γίνει ήδη μια απόπειρα σε αυτή τη κατεύθυνση. Εκτός αυτού, έχουμε αναπτύξει, πρωτοβουλίες για τη δημιουργία συμμαχίας στο κέντρο + δεξιό χώρο. Χωρίς να εγκαταλείψουμε την εναλλακτική αυτή, εξετάζουμε παράλληλα και άλλες.

Μια δεύτερη περίπτωση είναι να αποτελέσουμε μια πολιτική τάση σε ένα σε ήδη υπάρχον κόμμα της κέντρο + δεξιάς. Δεν έχει κανένα νόημα να ενσωματωθούμε σε εξωκοινοβουλευτικό κόμμα και ιδανικά θα είναι κόμμα εξουσίας. Οι περισσότεροι προερχόμαστε από την ΝΔ του 40+% και εξακολουθούμε να έχουμε πολλές και καλές διασυνδέσεις. Η ΝΔ είναι η πρώτη επιλογή αλλά δεν αποκλείουμε κανένα άλλο κόμμα του κέντρο + δεξιού χώρου. Η εναλλακτική της ενσωμάτωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εκτός από σύγκλιση προγραμμάτων και στόχων είναι απαραίτητο να συντρέχουν και άλλοι παράγοντες. Έτσι σε περίπτωση που δεν υπάρξουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η μόνη εναλλακτική που μένει είναι η αυτόνομη κάθοδος στην εκλογές. 
Είμαστε πραγματιστές. Γνωρίζουμε ότι η δημιουργία κόμματος είναι πολύ εύκολη υπόθεση αλλά η καταξίωση του στην κοινή γνώμη πολύ δύσκολη. Έτσι αρχικά αποπειραθήκαμε να ενταχθούμε σε ένα ευρύτερο σχήμα. Παράλληλα έχουμε κάνει συζητήσεις για δημιουργία ευρύτερων συμμαχιών στο κέντρο + δεξιό χώρο. Καταβάλαμε αρκετές προσπάθειες αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι χωρίς να απορρίψουμε οριστικά τις άλλες εναλλακτικές, προετοιμαζόμαστε για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες δημιουργίας κόμματος μέσα σε λίγες ημέρες. Βασικοί λόγοι που δεν το κάνουμε ακόμη:
  • Μεγαλύτερη ευελιξία, ευκολότερες διαδικασίες, λιγότεροι τύποι 
  • Μειωμένα έξοδα
  • Μη εγκλωβισμός υποστηρικτών
  • Αποφυγή δημοσκοπικών παιγνιδιών
Θα προχωρήσουμε στη δημιουργία κόμματος όταν οι συνθήκες ωριμάσουν και εκτιμήσουμε
μεγάλες πιθανότητες εισόδου στη Βουλή.