Ευχαριστούμε για το βρίσιμο!

             Όλη μέρα δεχόμαστε υβριστικά τηλεφωνήματα με απόκρυψη. Μας απειλούν και μας χαρακτηρίζουν με χυδαίες εκφράσεις. Το γεγονός μας έχει γεμίσει χαρά και μας έχει δώσει μεγάλη ελπίδα. Δεν είναι καθόλου ειρωνικό. Ο Γκάντι είπε: « Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε περιγελούν, μετά σε πολεμούν και μετά τους νικάς». Τα τηλεφωνήματα δείχνουν ότι φύγαμε πια από το στάδιο που μας περιγελούν και μπήκαμε στο στάδιο που μας πολεμούν. Η νίκη πλησιάζει!
            Υποπτευόμαστε από ποιο χώρο προέρχονται αλλά δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι. Έχουμε προσπαθήσει να ανοίξουμε δίαυλο επικοινωνίας με όλα τα κόμματα εντός και εκτός Βουλής, ειδικά με το χώρο που υποπτευόμαστε ότι προέρχονται τα τηλεφωνήματα. Είμαστε στη διάθεση τους να το συζητήσουμε κατ’ ιδίαν η τηλεφωνικά. Ενδέχεται να κάναμε κάπου λάθος και να μην το έχουμε αντιληφθεί. Θα θέλαμε να μας διαφωτίσουν.

Ευχαριστούμε πολύ και συνεχίστε τη καλή δουλειά.
Το βρίσιμο σας μας δίνει φτερά!