Οικιστικά προβλήματα

Η επέκταση των πόλεων δεν έχει ακολουθήσει την ανάπτυξη του πληθυσμού με συνέπεια όλα τα γνωστά προβλήματα, στάθμευσης, κίνησης, ζέστης το καλοκαίρι, έλλειψης πρασίνου.  Παρόλο που η Ελλάδα είναι από τις πιο αραιοκατοικημένες χώρες της  Ευρώπης , οι Ελληνικές πόλεις είναι από τις πιο πυκνοκατοικημένες. Μια αιτία του προβλήματος είναι ότι πολλές περιοχές γύρω από τις πόλεις είναι χαρακτηρισμένες δασικές.
Λόγω της κρατικής ολιγωρίας έχουν ήδη αναπτυχθεί οικιστικά, με ιδιωτική πρωτοβουλία αρκετές περιοχές εκτός σχεδίου. Οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, αποκομιδής σκουπιδιών, δρόμων. Η Ελληνική Πολιτεία αρνείται επί δεκαετίες να εντάξει τις περιοχές αυτές σε σχέδιο πόλης.
Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες  αγόρασαν αγροτική γη με σκοπό να κτίσουν, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες.  Κάποιο διάστημα μετά την απόκτηση του ακινήτου, η δασική υπηρεσία χαρακτήρισε τη γη τους δασική και ως εκ τούτου δημόσια και τους θεωρεί καταπατητές. Είναι εξαναγκασμένοι να ακολουθήσουν χρονοβόρα και πολυδάπανη δικαστική διαδικασία αμφίβολου αποτελέσματος για να αποδείξουν ότι η έκταση είναι ιδιωτική και αγροτική.  Βάσει της παράλογης ελληνικής νομοθεσίας οι πιθανότητες επιτυχίας είναι ελάχιστες.  Ανάλογα προβλήματα έχουν αντιμετωπίσει ξένοι πολίτες και ελληνικές και ξένες εταιρείες. Δυνητικοί επενδυτές είναι εξαιρετικά διστακτικοί να προχωρήσουν γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή η  ιδιοκτησία τους να χαρακτηριστεί δασική έκταση.
Όσοι κουράστηκαν να περιμένουν να βρουν το δίκιο τους και έκτισαν,  είτε αναγκάστηκαν να «λαδώσουν» η αντιμετωπίζουν εξοντωτικές ποινές και πρόστιμα. Υπάρχουν  αρκετές περιπτώσεις που έκτισαν με νόμιμες άδειες και απειλούνται με κατεδαφίσεις και πρόστιμα επειδή κάποια στιγμή μετά την οικοδόμηση η γη τους χαρακτηρίστηκε δασική.