Σελίδες

Ειλικρινείς & Ψεύτες


ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ                                                                                    ΨΕΥΤΕΣ
ο ψεύτης και ο κλέφτης 

το πρώτο χρόνο χαίρεται
το δεύτερο χρόνο φεύγει

Ευάγγελος Π