Σελίδες

Άρρωστη οικολογία

Υπάρχουν δύο βασικές τάσεις στην οικολογία:
  • Η υγιής ισορροπημένη
  • Η άρρωστη
Η υγιής οικολογία έχει στο κέντρο της τον άνθρωπο και την αγάπη του για τη φύση. Ισορροπεί ανάμεσα στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την οικονομική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος πρέπει να ζεί κοντά στη φύση. Σε περίπτωση που δημιουργείται κάποια ζημιά στο περιβάλλον θα πρέπει να αποκαθίσταται με άλλους τρόπους. Όσοι υποστηρίζουν την υγιή οικολογία έχουν υγιή και ισορροπημένη ψυχοσύνθεση και μεγάλη αγάπη για την φύση.

Η άρρωστη οικολογία έχει στο κέντρο της το κρατισμό και την αντίληψη ότι όλα ανήκουν στο κράτος. Καταπιέζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και αδιαφορεί για τις οικονομικές επιπτώσεις. Φυλακίζει τον άνθρωπο σε κλουβιά μέσα σε τσιμεντουπόλεις και του απαγορεύει το φυσικό δικαίωμα να ζεί δίπλα στη φύση.  Όσοι υποστηρίζουν αυτή την οικολογία έχουν διαταραγμένες προσωπικότητες και αδιαφορία η απέχθεια για τη φύση. Αυτοί που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. Η ψυχική διαταραχή τους θα αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη για τη χώρα σε περίπτωση που δεν φύγουν πολύ σύντομα.

Η.Α.
Άνεργος