Σελίδες

Είδη δεξιάς


Λαϊκή δεξιά, φιλελεύθερη δεξιά, κεντροδεξιά, άκρα δεξιά. Τι είναι όλα αυτά ακόμη δεν έχω ακριβώς καταλάβει. Έχω ρωτήσει  αρκετούς από το χώρο της δεξιάς και έχω πάρει όλων των ειδών τις απαντήσεις. Θα γράψω την άποψη μου χωρίς όμως να έχω βεβαιότητα. Προσκαλώ οποιονδήποτε να με διορθώσει.
Η λαϊκή δεξιά είνα μέρος εκλογικού σώματος και όχι ιδεολογία. Είναι οι δεξιοί που το οικονομικό τους επίπεδο βρίσκεται από το μέσο και κάτω. Έτσι ανήκουν στη δεξιά περισσότερο για εθνικούς, θρησκευτικούς κλπ λόγους παρά για οικοινομικούς. Συνήθως είναι συντηρητικοί σε κοινωνικά θέματα (πχ ομοφυλοφυλία, μετανάστευση κλπ) ενώ σε οικονομικά είναι περισσότερο προς το κέντρο. Μπορούμε να πούμε ότι με αυτή την έννοια η λαϊκή δεξιά είναι κοντά στον εθνικοσοσιαλισμό χωρίς όμως να είναι τόσο ακραία και να έχει τα αρνητικά στοιχεία του.
Η λαϊκή δεξιά τοποθετείται πιο δεξιά από την φιλελεύθερη δεξιά που θεωρείται πιο κοντά στο κέντρο. Δεν το βρίσκω σωστό. Η φιλελεύθερη δεξιά είναι πιο προοδευτική σε κοινωνικά ζητήματα αλλά πιο δεξιά σε οικονομικά.
Με τον όρο κεντροδεξιά περιγράφεται: α) ο χώρος που καταλαμβάνει το κέντρο και η δεξιά η β) η δεξιά που είναι πιο κοντά στο κέντρο. Με τη δεύτερη έννοια η κεντροδεξιά έχει στοιχεία και από τη λαϊκή δεξιά και από την φιλελεύθερη δεξιά. Σε κοινωνικά θέματα συμφωνεί με τη φιλελεύθερη δεξιά ενώ σε οικονομικά θέματα με την λαϊκή δεξιά.
 Άκρα δεξιά θεωρείται ο φασισμός και ο εθνικοσοσιαλισμός. Νομίζω ότι είναι λάθος καθώς οι δύο αυτές ιδεολογίες έχουν στοιχεία και από την αριστερά. Ο Μουσολίνι ήταν σοσιαλιστής. Και η ίδια λέξη το λέει, εθνικο-σοσιαλισμός. Έτσι σε θέματα εθνικά και άλλα είναι πράγματι άκρα δεξιά αλλά σε θέματα οικονομίας βρίσκονται στην κεντροαριστερά. Επομένως τι είναι η άκρα δεξιά; Η άκρα δεξιά έχει ακραία τοποθέτηση  σε όλα τα ζητήματα: οικονομικά, θρησκευτικά, εθνικά, κοινωνικά. 

Β.Χ
Υπερχρεωμένος